Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Det er alvor. Men Guri Melby og Erna Solberg har vært klare på at barn og unge skal skjermes: Jeg er bekymret for at veldig mange elever nå sendes hjem fra skolen. Hver enkelt skole må finner gode løsninger på hvordan elevene kan være mest mulig på skolen og hvordan digital undervisning og undervisning på skolen kan kombineres best mulig for å ivareta smittevernhensyn.

Postet:
2020-11-06 14:29:45

Delt innhold:
Mener hjemmeundervisning er misforstått
Under 6 prosent av de smittede tenåringene antas å ha blitt smittet på skolen. Likevel blir det hjemmeundervisning for videregåendeelever i Viken og Vestland. Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) fra Viken mener det er misforstått.