Beta
Søket ga 381 treff.
Kristelig Folkeparti
2023-03-31 12:42:16

I går fremmet MDG et forslag i Stortinget om å legalisere cannabis. KrF mener dette er sjansespill med unge menneskers liv. Slik politikk vil bidra til å senke terskelen for at unge mennesker blir dratt inn i narkotikamisbruk. Når ungdom ber om en holdningsendring rundt normaliseringen av narkotikabruk mener KrF at legalisering er totalt feil vei å gå. Narkotika er ikke ufarlig moro. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-03-30 10:10:02

I KrFs alternative budsjett økte vi barnetrygden med 3,5 mrd kr! Det ville gitt alle familier om lag 4000 kr årlig per barn‼️💛 Vi vet at det er mange familier som nå opplever at det er mer krevende økonomisk nå på grunn av økt rente og priser på strøm, mat og drivstoff. Barnetrygden er det mest treffsikre enkelttiltaket vi har for å kunne hjelpe i denne situasjonen💪 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-03-27 14:42:59

Vi må gjøre skolen klar for barna, ikke barna klare for skolen✏️ Gjennomføringen av seksårsreformen har gjort at barna mister viktig frilek i en spesielt sårbar alder preget av stor fysisk og psykisk utvikling😢 Det haster å rette dette opp!\n\nKrF vil ha en skole på barnas premisser, som tar utgangspunkt i deres modningsnivå. Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget om å erstatte 1.klasse med en førskole for seksåringene💛 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-03-24 22:45:14

Det er hverdagen folk sliter med nå når prisene stiger som de gjør❗️ I KrFs alternative budsjett økte vi barnetrygden, innførte fritidskortet igjen og vi forsterket strømstøtteordningen for husholdningene✅ Disse store prioriteringene ville gitt familiene en drahjelp med økonomien. I motsetning til regjeringen satser KrF på familiene💛

Kristelig Folkeparti
2023-03-23 14:34:07

Forskning viser at lesing på skjerm gir mindre læring📗 KrF mener derfor at skolen trenger flere bøker, ikke flere nettbrett💪 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-03-22 14:32:19

– Jeg blir helt uvel av å tenke på at vi i Norge har papirløse barn. Man tror nesten ikke det er sant. Det som går fram av rapporten er ekstremt alvorlig, sier Dag Inge Ulstein.\n\nEn fersk rapport fra Kirkens Bymisjon avdekker at barn av papirløse har svakere rettigheter enn andre barn i Norge😢 Sammen med flere andre partier fremmer KrF et forslag for å gi papirløse barn rett på skolegang og helsehjelp‼️ Det skulle bare mangle. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-03-21 09:34:55

Hurra for mangfold🥳 I dag er verdensdagen for Downs syndrom🤩 Tar du rockesokkene på for å bli med å feire?💛

Kristelig Folkeparti
2023-03-18 11:28:46

Når ungdom forteller at narkotika normaliseres og rusmidler som kokain har blitt vanlig, bør alle alarmklokker ringe hos politikerne som presser på for avkriminalisering❌ Vi må forebygge at ungdom får rusproblemer, da er det ikke solidarisk å overlate folk som trenger oppfølging og hjelp til seg selv! Det er sjansespill med unge menneskers liv.\n\nKrF mener det er fullt mulig at besittelse og bruk narkotika fortsatt er straffbart, samtidig som samfunnet justerer hvilke reaksjoner tungt rusavhengige skal bli møtt med. Disse menneskene må vi kjempe for å sikre god helsehjelp og oppfølging. Hvordan skal vi hjelpe hvis vi fratar politiet virkemidler...

Kristelig Folkeparti
2023-03-16 16:09:15

Det siste fastlegekrisen trenger, er mer kaos og forhastede endringer. Fastlegeordningen er helsetjenestens grunnmur. \n\nI dag står 214.000 nordmenn uten fastlege, og det er alvorlig. Mangelen på fastleger gir økt trykk på sykehusene, som igjen har konsekvenser andre steder i helsevesenet. \n\nRegjeringens forhastede endring i tilskudd til fastlegene er det knapt andre enn regjeringen som vil ha. Vi trenger flere leger som kan møte pasienter, disse endringene fra Kjerkol løser ikke krisen.

Kristelig Folkeparti
2023-03-13 12:59:35

Denne uken fremmer KrF en rekke forslag i Stortinget om nye abortforebyggende tiltak💛 Den siste tiden har vist en svak økning i aborttallene - den trenden vil KrF snu med tiltak som vi vet fungerer. Blant annet mener vi at alle kvinner bør få gratis langtidsvirkende prevensjon. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-03-09 11:30:12

Med KrF i regjering var familiene et satsingsområde, mens med en regjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet har familiepolitikken blitt en salderingspost❌ \n\nNorge har aldri hatt lavere fødselstall - Da må vi tilrettelegge for at folk kan få de barna de ønsker ved å styrke familienes økonomi og gi mer fleksibilitet💛 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-03-08 12:16:15

Gratulerer med dagen til alle kvinner!💪\nMange vil påstå at det ikke er behov for å markere kvinnedagen lengre. At vi har kommet i mål med likestillingen. Det er feil. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Her hjemme og ikke minst internasjonalt.\n\nI forrige uke kom en dyster rapport som viser at 1 av 5 norske kvinner har opplevd voldtekt. Det vitner ikke om et likestilt samfunn. Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre. \n\nSeksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser er et globalt problem. FN rapporterte i høst at voldtekter er en del av russisk militærstrategi i Ukraina....

Kristelig Folkeparti
2023-03-07 14:22:51

Norge har aldri hatt lavere fødselstall❗️ Det skal ikke være sånn at folk må ha master og flere år i jobb før de føler at de har råd til å få barn👎 KrF vil ha flere tiltak for å kunne tilrettelegge for at flere får flere barn. Er du enig?\n\nLes mer: https://www.nrk.no/nyheter/1.16325116

Kristelig Folkeparti
2023-03-03 15:10:47

I dag er siste dagen ABC-klinikken driver. Det er et stort tap for norske fødekvinner💔\n\nOslo Universitetssykehus måttet foreta voldsomme kutt, blant annet nedleggelse av ABC-klinikken. En strammere økonomi har vært gjennomgangstonen fra regjeringen, men det er skuffende å se at det er fødetilbud som rammes. \n\nABC-klinikken har gode resultater, og har betydd mye for mange kvinner. Klinikken har kunnet tilby tettere oppfølging og naturlige fødsler, derfor har flere kvinner med for eksempel traumatiske fødsler bak seg eller er engstelige førstegangsfødende valgt å føde nettopp her. Det er også trist for fagmiljø over hele landet som i to tiår har kunne...

Kristelig Folkeparti
2023-03-02 10:17:33

Mange familier sliter økonomisk i møte med store prisøkninger. Barnetrygden er det mest treffsikre tiltaket for å løfte familiene i denne situasjonen‼️ Det er derfor ekstra spesielt at regjeringen og SV ikke har økt den kraftig. \n\nKrF vil fortsette å prioritere en økning i barnetrygden💪 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-02-28 15:18:35

Ansatte i helsevesenet i Norge har ingen lett oppgave - og skoen trykker på mange steder samtidig❌ At det vil bli mangel på helsepersonell, har vært varslet lenge. Ifølge SSB vil det mangle hele 54.000 sykepleiere og helsefagarbeidere i 2040. Samtidig som hver femte sykepleier forlater yrket innen ti år. \n\nKrF har fremmet 18 nye forslag i Stortinget i for å løfte sykepleieryrket og sikre at vi har nok helsepersonell i fremtiden💪 Her kan du lese forslaget vårt: \nhttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2022-2023/dok8-202223-101s/

Kristelig Folkeparti
2023-02-27 11:05:39

500 dager uten en løsning. \n\nDet har gått over 500 dager siden Fosendommen slo klart fast at vindkraftkonsesjonene på Fosen er ugyldige. Regjeringen har fremdeles ikke funnet en løsning som sikrer reindriftens folkerettslige vern. Dette går alt for sakte. \n\nEn skulle kanskje tro at departementet i mellomtiden hadde utredet saken, men Olje- og energiministeren har ikke engang fastsatt et utredningsprogram. Så lenge vindkraftverkene drives videre som før, uten tilstrekkelig avbøtende tiltak, brytes reindriftens folkerettslige vern hver dag. Nå må regjeringen ta tak i dette!

Kristelig Folkeparti
2023-02-21 10:01:11

Vi gratulerer Hans Majestet Kong Harald så mye med dagen! Gratuler ham gjerne i kommentarfeltet under 🥰🥳\n\nFoto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

Kristelig Folkeparti
2023-02-19 21:36:10

I dag er det fastelavn! 💛 @olaugjohanna har bakt boller i hopetall. Har du?

Kristelig Folkeparti
2023-02-17 13:55:46

Regjeringens nye strømtiltak er et mageplask og innfrir overhode ikke de forventningene som ble skapt på forhånd. KrF foreslår å bedre strømstøtten med 100 prosent kompensasjon for priser over 50 øre per kWt. Er du enig?

Laster...
Laster...