Beta
Søket ga 370 treff.
Kristelig Folkeparti
2023-11-27 15:01:18

Det viktigste familiepolitiske tiltaket i KrFs alternative budsjett er en økning i barnetrygden med om lag 2,8 mrd. kroner💪 Det vil gi en barnetrygd på 2000 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1500 kroner for barn fra 6 til 18 år💛 Det er mange familier som nå opplever at det er mer krevende økonomisk på grunn av økt rente og dyrere strøm og mat. Barnetrygden er det mest treffsikre enkelttiltaket vi har for å kunne hjelpe i denne situasjonen! Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-11-24 11:47:56

I dag har KrF lagt frem vårt alternative budsjett💥 I en krevende tid må vi prioritere det viktigste. Det har ikke regjeringen klart. KrF prioriterer målrettede tiltak mot levekostnadskrisen, et trygt helsevesen og en god oppvekst med mindre skjerm og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter💛 Er du enig?💪🏼

Kristelig Folkeparti
2023-11-08 15:32:35

Friskolene er et viktig supplement i skolemangfoldet!💛\nBarn og unge er forskjellige, og da er det fint å kunne velge litt forskjellig. Det skal ikke være slik at foreldrenes lommebok avgjør, men alle skal ha like muligheter til å velge💪💛

Kristelig Folkeparti
2023-11-06 12:56:14

Olaug er spinnklar for mandag og ny uke💥 Det hun gleder seg aller mest til er landsstyretalen på fredag og å fortsette kampen for skolemangfoldet på en friskoledemonstrasjon på onsdag. Håper alle har en strålende uke💛

Kristelig Folkeparti
2023-11-06 10:57:35

KrF har lenge jobbet for mobilfrie skoler, og nå har regjeringen lyttet🙌 Det er vi glade for! Dessverre kommer kunnskapsministeren kun med en anbefaling om mobilfrie skoler. Vi mener norske skolebarn fortjener modigere grep en kun en anbefaling. KrF leverte for to uker siden forslag i stortinget om mobilforbud i skolen. Hvis regjeringen vil ta grep for norske skolebarn, så anbefaler vi at de stemmer for vårt forslag om faktisk mobilfrie skoler💛\n\nLenken til forslaget finner dere i kommentarfeltet, Regjeringen!

Kristelig Folkeparti
2023-11-05 17:36:51

I krevende tider er det viktig å finne ankerfestet og lade batteriene. For Olaug er det Jan Frode. God søndag! 💛

Kristelig Folkeparti
2023-11-04 09:43:00

Gratulerer med dagen til partileder @olaugjohanna 🎉🎉

Kristelig Folkeparti
2023-10-31 10:49:40

Sivile lider i krigen mellom Hamas og Israel. KrF har vært tydelige på at humanitær hjelp må frem til de sivile, og krever en humanitær pause i krigen for å sikre dette💛

Kristelig Folkeparti
2023-10-30 15:38:18

💥Alle barn er forskjellige! Derfor bør vi også ha et alternativ til den offentlige skolen. Det er trist at regjeringen vil gjøre valgfrihet til et økonomisk privilegium.

Kristelig Folkeparti
2023-10-27 13:57:50

Ingen barn skal falle utenfor! KrF har i flere kommuner, blant annet Oslo, fått gjennomslag for å innføre et fritidskort så alle skal få ta del i fellesskapet som fritidsaktiviteter er ⚽️

Kristelig Folkeparti
2023-10-25 16:51:45

I dag har vi levert forslag om mobilforbud på alle skoler📵\n\nEn mobilfri skole bidrar til et bedre læringsmiljø, mindre mobbing og bedre presentasjoner blant elevene. \n\nUnesco-rapporten viser at mye skjermtid påvirker barns følelsesmessige stabilitet og en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og elevers skoleprestasjoner. \n\nFN anbefaler at smarttelefoner fjernes fra skolen. \nBåde Frankrike og Nederland har innført nasjonale mobilforbud i skolen med dette som bakgrunn. \n\nNå er det på tide at vi gjør det samme!

Kristelig Folkeparti
2023-10-18 10:21:29

Denne uken kom en ny delrapport i evalueringen om seksårsreformen. Evalueringen viser det KrF har sagt lenge: Leken gikk tapt idet politikerne innførte skolestart for seksåringene😢 \n\nDen frie leken har fått mindre plass i skolen, det foregår mer bokstavlæring og læreren styrer mer av aktiviteten i klasserommet. Det er ikke bra for seksåringene våre, som også selv ønsker å leke mer i skoletiden ifølge rapporten⚽️\n\nTidlig skolestart har ikke faglig dekning❌ Tvert imot viser OECD til studier der barn som venter med skolestart til fylte syv år viser bedre leseforståelse og mer leseglede, sammenlignet med barn som starter tidligere. \n\nDet er...

Kristelig Folkeparti
2023-10-16 13:19:46

TikTok og Snapchat hører ikke hjemme i klasserommet❌ KrF mener det er på høy tid å innføre et nasjonalt mobilforbud i skolen💪 Resultatene av mobilfrie skoler er klare: Karakterene går opp, og mobbingen går ned💛 Er du enig? \n\nLes mer her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/76vmBW/mina-15-har-mobilforbud-paa-skolen-teit-aa-ta-den-fra-oss

Kristelig Folkeparti
2023-10-09 09:39:59

Olaugs reaksjon på statsbudsjettet💥\n\nRegjeringen kunne økt kontantstøtten, engangstønaden og barnetrygden — istedenfor må familiene fortsette å stå i en krevende situasjon for å få hverdagen til å gå opp

Kristelig Folkeparti
2023-09-22 09:50:16

I dag er pårørendedagen💛 Den usynlige omsorgen som gis fra familie og de nærmeste er uvurderlig og kan aldri telles i timer, kroner og øre. Men den bør anerkjennes og verdsettes i større grad enn i dag. \n\nOmsorgsytere skal ikke plasseres i skammekroken fordi de bryter med arbeidslinja, men tvert imot verdsettes fordi de prioriterer familielinjen. Mange opplever å måtte redusere sin arbeidsstilling for å kunne ta vare på sine nærmeste. Omsorgsspagaten fører til at flere pårørende faller helt ut av arbeidslivet. KrF vil innføre en pårørendestøtte, som gir anerkjennelse, valgfrihet og mulighet til å også stå lengre i jobb....

Kristelig Folkeparti
2023-09-12 15:58:06

Tusen takk til du som har stemt KrF og gitt oss din tillit💛 Din stemme til KrF i år har vært en stemme for mer lek og mindre skjerm i skolen, mer valgfrihet til familiene og en verdig eldreomsorg og trygge helsetjenester. Det vil merkes i mange av landets kommuner!\n\nTakk til alle KrF-ere som har stått på landet rundt med vafler og brosjyrer, i debatter og på stand. Takk til alle som har sagt ja til å stå på liste. Takk til KrFU for oppgang i hele landet i skolevalget. Takk til alle ansatte i organisasjonen, og takk til alle...

Kristelig Folkeparti
2023-09-11 10:12:16

Godt valg💛 Her kan du finne informasjon om hvordan du kan stemme: https://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/stemme-pa-valgdagen/

Kristelig Folkeparti
2023-09-08 22:01:36

KrF vil gi deg tid til det viktigste! Se Olaugs appell som hun holdt på partilederdebatten her👇🏼 Stem KrF💛

Kristelig Folkeparti
2023-09-08 10:00:11

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 10👇

Kristelig Folkeparti
2023-09-08 09:27:47

KrF får 4,8% på fersk kommunemåling fra TV2🥳 \n\nVi lover å kjempe for mer valgfrihet til familiene, verdig eldreomsorg og skole med mer lek og mindre skjerm💪🏼 \n\nDet er stemmene på valgdagen som teller og i dag er siste frist for å forhåndsstemme! \n\nStem KrF💛

Laster...
Laster...