Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Det siste fastlegekrisen trenger, er mer kaos og forhastede endringer. Fastlegeordningen er helsetjenestens grunnmur. \n\nI dag står 214.000 nordmenn uten fastlege, og det er alvorlig. Mangelen på fastleger gir økt trykk på sykehusene, som igjen har konsekvenser andre steder i helsevesenet. \n\nRegjeringens forhastede endring i tilskudd til fastlegene er det knapt andre enn regjeringen som vil ha. Vi trenger flere leger som kan møte pasienter, disse endringene fra Kjerkol løser ikke krisen.

Postet:
2023-03-16 16:09:15