Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Denne uken fremmer KrF en rekke forslag i Stortinget om nye abortforebyggende tiltak💛 Den siste tiden har vist en svak økning i aborttallene - den trenden vil KrF snu med tiltak som vi vet fungerer. Blant annet mener vi at alle kvinner bør få gratis langtidsvirkende prevensjon. Er du enig?

Postet:
2023-03-13 12:59:35