Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Med KrF i regjering var familiene et satsingsområde, mens med en regjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet har familiepolitikken blitt en salderingspost❌ \n\nNorge har aldri hatt lavere fødselstall - Da må vi tilrettelegge for at folk kan få de barna de ønsker ved å styrke familienes økonomi og gi mer fleksibilitet💛 Er du enig?

Postet:
2023-03-09 11:30:12