Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
– Jeg blir helt uvel av å tenke på at vi i Norge har papirløse barn. Man tror nesten ikke det er sant. Det som går fram av rapporten er ekstremt alvorlig, sier Dag Inge Ulstein.\n\nEn fersk rapport fra Kirkens Bymisjon avdekker at barn av papirløse har svakere rettigheter enn andre barn i Norge😢 Sammen med flere andre partier fremmer KrF et forslag for å gi papirløse barn rett på skolegang og helsehjelp‼️ Det skulle bare mangle. Er du enig?

Postet:
2023-03-22 14:32:19