Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
500 dager uten en løsning. \n\nDet har gått over 500 dager siden Fosendommen slo klart fast at vindkraftkonsesjonene på Fosen er ugyldige. Regjeringen har fremdeles ikke funnet en løsning som sikrer reindriftens folkerettslige vern. Dette går alt for sakte. \n\nEn skulle kanskje tro at departementet i mellomtiden hadde utredet saken, men Olje- og energiministeren har ikke engang fastsatt et utredningsprogram. Så lenge vindkraftverkene drives videre som før, uten tilstrekkelig avbøtende tiltak, brytes reindriftens folkerettslige vern hver dag. Nå må regjeringen ta tak i dette!

Postet:
2023-02-27 11:05:39