Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Vi må gjøre skolen klar for barna, ikke barna klare for skolen✏️ Gjennomføringen av seksårsreformen har gjort at barna mister viktig frilek i en spesielt sårbar alder preget av stor fysisk og psykisk utvikling😢 Det haster å rette dette opp!\n\nKrF vil ha en skole på barnas premisser, som tar utgangspunkt i deres modningsnivå. Derfor har vi fremmet forslag i Stortinget om å erstatte 1.klasse med en førskole for seksåringene💛 Er du enig?

Postet:
2023-03-27 14:42:59