Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Når ungdom forteller at narkotika normaliseres og rusmidler som kokain har blitt vanlig, bør alle alarmklokker ringe hos politikerne som presser på for avkriminalisering❌ Vi må forebygge at ungdom får rusproblemer, da er det ikke solidarisk å overlate folk som trenger oppfølging og hjelp til seg selv! Det er sjansespill med unge menneskers liv.\n\nKrF mener det er fullt mulig at besittelse og bruk narkotika fortsatt er straffbart, samtidig som samfunnet justerer hvilke reaksjoner tungt rusavhengige skal bli møtt med. Disse menneskene må vi kjempe for å sikre god helsehjelp og oppfølging. Hvordan skal vi hjelpe hvis vi fratar politiet virkemidler og muligheten til å henvise til hjelp?\n\nI desember fremmet KrF forslag i Stortinget om å sikre at bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være straffbart. Er du enig?

Postet:
2023-03-18 11:28:46