Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Ansatte i helsevesenet i Norge har ingen lett oppgave - og skoen trykker på mange steder samtidig❌ At det vil bli mangel på helsepersonell, har vært varslet lenge. Ifølge SSB vil det mangle hele 54.000 sykepleiere og helsefagarbeidere i 2040. Samtidig som hver femte sykepleier forlater yrket innen ti år. \n\nKrF har fremmet 18 nye forslag i Stortinget i for å løfte sykepleieryrket og sikre at vi har nok helsepersonell i fremtiden💪 Her kan du lese forslaget vårt: \nhttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2022-2023/dok8-202223-101s/

Postet:
2023-02-28 15:18:35