Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
I dag er siste dagen ABC-klinikken driver. Det er et stort tap for norske fødekvinner💔\n\nOslo Universitetssykehus måttet foreta voldsomme kutt, blant annet nedleggelse av ABC-klinikken. En strammere økonomi har vært gjennomgangstonen fra regjeringen, men det er skuffende å se at det er fødetilbud som rammes. \n\nABC-klinikken har gode resultater, og har betydd mye for mange kvinner. Klinikken har kunnet tilby tettere oppfølging og naturlige fødsler, derfor har flere kvinner med for eksempel traumatiske fødsler bak seg eller er engstelige førstegangsfødende valgt å føde nettopp her. Det er også trist for fagmiljø over hele landet som i to tiår har kunne dratt nytte av kompetansen og erfaringene jordmødrene på ABC har. Istedenfor nedleggelse burde tvert imot alle fødeavdelinger fått ressurser til å kunne gi tilsvarende oppfølging. \n\nVi vet at hele seks av ti kvinner sliter med store plager åtte måneder etter fødsel. Nå lurer KrF på hvordan helseministeren vil sikre de samme kvinnene denne sikkerheten. \n\nBildet er fra april da Olaug deltok på Barselopprørets demonstrasjon foran Stortinget.

Postet:
2023-03-03 15:10:47