Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
I går fremmet MDG et forslag i Stortinget om å legalisere cannabis. KrF mener dette er sjansespill med unge menneskers liv. Slik politikk vil bidra til å senke terskelen for at unge mennesker blir dratt inn i narkotikamisbruk. Når ungdom ber om en holdningsendring rundt normaliseringen av narkotikabruk mener KrF at legalisering er totalt feil vei å gå. Narkotika er ikke ufarlig moro. Er du enig?

Postet:
2023-03-31 12:42:16