Beta
Søket ga 4695 treff.
Høyre
2023-12-14 12:44:07

Alle barn skal ha muligheten til å delta i barnehagefellesskapet. Dagens regelverk gjør at barn født i desember ikke har rett til å begynne i barnehagen samtidig som resten av kullet de senere skal gå i klasse med. Barn født i desember blir dermed stående utenfor det sosiale fellesskapet, og foreldre blir stående utenfor arbeidslivet. For noen foreldre kan dette medføre åtte måneder med ulønnet permisjon, på grunn av manglende barnehageplass. Det vil Høyre gjøre noe med!\n \nHøyre vil utvide retten til barnehageplass slik at barn født i desember får starte i barnehagen den måneden barnet fyller ett år. Det...

Høyre
2023-12-11 19:00:05

Ærlig talt! Regjeringens motstand mot private tilbydere av barnevernstjenester får alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge i hele landet. En av konsekvensene av regjeringens politikk er at ungdom blir akuttplassert på en sofa på pauserommet til barnevernsvakta. Ikke bare blir tilbudet dårligere - dyrt er det også. Så langt er det brukt 290 millioner kroner på å kvitte seg med kommersielle aktører. Regjeringens politikk virker ikke og barn og unge lider under dette. Se og hør video med Tage Pettersen.

Høyre
2023-12-11 12:47:02

Over 100 millioner mennesker er på flukt i verden. Mange dør på veien i et system der mange betaler i dyre dommer til menneskesmuglere. Å ta imot noen tusen flere flyktninger til Norge løser ikke verdens migrasjonsproblemer. Vi må finne bedre måter å hjelpe dem på. Norge trenger en bedre beredskap for å håndtere ukontrollert og rask vekst av migranter. Robust grensekontroll, effektiv behandling av søknader og rask retur er sentrale elementer for å få en vellykket håndtering av situasjonen.\n\n– Vi må ta lærdom av tidligere kriser og lage et bredt forlik før neste flyktningkrise. Det handler om å være...

Høyre
2023-12-10 09:55:04

Tenk om du ikke får lov til å si hva du mener.\nTenk om du ikke får tro på det du vil.\nTenk om du ikke får elske den du vil. \n\nMange steder i verden er ikke dette bare skremmende tanker. Det er hverdagen. Det er virkeligheten.\n\nI dag feirer vi menneskerettighetsdagen. Menneskerettigheter er universelle og gjelder alle. Men de blir stadig brutt. I dag deles Nobels fredspris ut til iranske Narges Mohammadi. Hun sitter i fengsel fordi hun har hevet stemmen sin mot undertrykkelse av kvinner og for menneskerettigheter og frihet for alle. Det tåler ikke regimet i Iran. Mange steder i...

Høyre
2023-12-07 09:59:10

En fersk undersøkelse viser at ferdighetene til norske 15-åringer har falt kraftig i matte, naturfag og lesing siden 2018. Høyre etterlyser en langsiktig satsing på realfagene og lærernes kompetanse og advarer mot regjeringens vente og se-holdning. \nDerfor utfordret Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner kunnskapsministeren om dette i spørretimen. \n\nNår vi vet at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring må dette komme først. I Høyres alternative budsjett la vi frem en lærerpakke på 125 millioner kroner, for å sørge for at alle elever møter lærere med god fagkompetanse.\n\nLes mer her: https://hoyre.no/2023/12/06/hoyre-etterlyser-en-langsiktig-satsing-pa-realfag-og-laerernes-kompetanse/

Høyre
2023-12-06 12:57:15

Hvor langt er Ap, Sp og SV villig til å gå i sin ideologiske motstand mot private helsetilbud, på bekostning av sårbare pasienter som trenger helsehjelp? \n\nI Høyres alternative budsjett er en av våre viktigste satsinger sykehusene. Vi legger inn 1 milliard mer enn regjeringen og SV for å gjøre den offentlige helsetjenesten bedre. Samtidig er vi helt tydelige på at, skal vi klare å redusere ventetidene for pasientene, må vi også ta i bruk mer av den ledige kapasiteten som finnes hos private og ideelle. Vi mener sykehusene må øke sitt kjøp av privat kapasitet med 300 millioner. Med...

Høyre
2023-12-05 18:40:29

Høyre får 26,3 prosent på Norstats ferskeste meningsmåling for NRK og Aftenposten!\n\nFremover skal vi prioritere folks privatøkonomi, at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap.\n\nBli gjerne med på laget 💙 https://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/

Høyre
2023-12-05 12:35:00

Å være i jobb eller utdanning har en egenverdi for den enkelte og for samfunnet. Å bli godt integrert handler blant annet om å respektere grunnleggende norske verdier som likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet og retten til å leve frie liv. Høyre vil styrke norskopplæringen, fordi vi mener det er det viktigste tiltaket for å sikre rask og god integrering og at flere kommer raskere i jobb. Innvandrere har i gjennomsnitt lavere arbeidsdeltagelse enn befolkningen for øvrig. Særlig innvandrerkvinner er i mindre grad i arbeid enn menn. Derfor vil Høyre styrke Jobbsjansen med 150 plasser for å få flere kvinner inn i...

Høyre
2023-12-04 17:26:59

Det viktigste for elevers læring er en god lærer. Med Høyre i regjering ble det flere kvalifiserte lærere, likevel er det fortsatt 2 500 ukvalifiserte lærere i norske klasserom. Det tallet må ned. De som jobber og trives i skole og barnehage, men mangler utdanning, må få mulighet til å fullføre lærer- utdanning gjennom mer fleksible utdanningsprogrammer. Overgangen fra utdanning til arbeid må bli lettere, derfor vil Høyre inkludere flere lærere i barnehagen og videregående i veiledningsordningen for nyutdannede.

Høyre
2023-12-03 14:30:35

Prins Sverre Magnus er 18 år i dag! Gratulerer så mye med dagen 💙🥳\n\nFoto: Dusan Reljin, Det kongelige hoff

Høyre
2023-12-01 15:18:00

Mange piler peker feil vei i helsetjenesten, og Støre-regjeringen gjør ikke nok for å løse de store utfordringene. På to år har ventetidene økt med to uker. Sykehusene styrer mot underskudd, og aktiviteten i sykehusene er fortsatt ikke tilbake til normal drift etter pandemien. Slik kan det ikke være!\n\nHøyre vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste, hvor ingen beslutninger om pasienten tas uten pasienten. Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet, og kortere ventetid. Derfor har vi foreslått i vårt alternative budsjett å styrke sykehusøkonomien med 735 millioner kroner, og at det offentlige kjøper behandlingskapasitet hos ideelle og...

Høyre
2023-11-30 13:02:41

Politiet preges av uro og nedbemanning. Regjeringens politikk forsterker den negative utviklingen. Høyre vil derfor bevilge penger til å ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024. Det vi trenger er flere politifolk, ikke politikontorer! Enig?

Høyre
2023-11-29 11:47:08

Boligprisene har økt mye de siste årene og gjort det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, spesielt i pressområder. Hovedårsaken til dette er at det bygges for få boliger. Det trengs derfor en politikk som bidrar til å øke byggetakten og ordninger for å sikre at flere kommer inn på boligmarkedet.\n\nHøyre foreslår i vårt alternative budsjett å innføre et prøveprosjekt i Husbanken for å matche egenkapital og styrke ordningen med boligsparing for unge 💙

Høyre
2023-11-28 13:39:45

Økende priser og renter påvirker folks økonomi. Høyre vil gjøre regningene litt enklere å betale, og foreslår derfor skattelettelser på lave og vanlige inntekter, og økt barnetrygd. Barnetrygd virker målrettet mot barnefattigdom, og er en viktig hjelp i en tid hvor mange barnefamilier sliter med å få endene til å møtes. Med Høyres krafttak for privatøkonomien vil en vanlig familie med to små barn få 5 000 kroner i skattelette og 11 500 kroner mer i barnetrygd. \n\nFellesskapet skal stille opp for dem som trenger det mest. Derfor foreslår vi å øke inntektsgrensen for når man kan få gratis kjernetid...

Høyre
2023-11-27 18:10:43

Fort gjort! Tagg en venn som har gått på en smell 😅

Høyre
2023-11-27 10:39:37

Det viktigste for Høyre er å holde Norge trygt. Med krig i Europa og et skjerpet trusselbilde trenger Norge et sterkt og moderne forsvar. Vi har et nytt sikkerhetspolitisk alvor, og må styrke vår egen forsvarsevne. Høyre vil satse på personell, ammunisjon, forsyninger og luftvern.

Høyre
2023-11-26 13:12:01

Behovet for politi har aldri vært større. Likevel står flere hundre politifolk uten jobb. I Høyres alternative statsbudsjett bevilger vi penger til å ansette alle de 462 arbeidsledige politifolkene, i løpet av 2024. \n\n– Vi har folkevekst, store flyktningstrømmer og krig i Europa. Da burde man styrke politiet og ikke svekke det, slik regjeringen nå gjør, sier Høyres Sveinung Stensland.\n\nVi trenger flere politifolk, ikke flere kontoret! Enig?

Høyre
2023-11-25 11:59:01

Høyre vil gi folk og bedrifter bedre økonomi og lavere skatt. Det gir frihet, bedre velferd i dag og mer å leve av i fremtiden.\n\nI Høyres alternative statsbudsjett avvikler vi den ekstra arbeidsgiveravgiften. Dette er i praksis en skatt på kompetansearbeidsplasser samfunnet trenger i fremtiden. Vi reduserer også formuesskatten.\n\n– Støre-regjeringen har økt skattene med 37,4 mrd. kroner siden den tiltrådte. Norge burde være verdens beste land å investere og skape verdier i. I stedet er vi blitt et land med politisk risiko og jevnlige skattesjokk. Mangelen på forutsigbarhet er det verste for bedriftene, sier Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland.\n\nLes...

Høyre
2023-11-23 14:26:15

Vi befinner vi oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Krig og usikkerhet rammer oss alle gjennom økte boligkostnader, dyrere matvarer og høyere strømpriser. Mange opplever at egen økonomi blir strammere, og flere trenger hjelp. Vi kan ikke vente på at problemene skal gå over av seg selv. Vi må ta ansvar for å skape en bedre fremtid. \n\nBedre privatøkonomi, lavere skatt for bedriftene, et sterkere forsvar, flere politifolk og en bedre helsetjeneste er løsningene Norge trenger. Slik tar vi ansvar for dagens store utfordringer samtidig som vi skaper en bedre fremtid.\n\nLes vårt alternative statsbudsjett her: https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-for-2024/...

Høyre
2023-11-23 13:57:12

I dag legger Høyre frem sitt alternative statsbudsjett for 2024. Følg pressekonferansen her fra kl. 14:00.

Laster...
Laster...