Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Vi befinner vi oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Krig og usikkerhet rammer oss alle gjennom økte boligkostnader, dyrere matvarer og høyere strømpriser. Mange opplever at egen økonomi blir strammere, og flere trenger hjelp. Vi kan ikke vente på at problemene skal gå over av seg selv. Vi må ta ansvar for å skape en bedre fremtid. \n\nBedre privatøkonomi, lavere skatt for bedriftene, et sterkere forsvar, flere politifolk og en bedre helsetjeneste er løsningene Norge trenger. Slik tar vi ansvar for dagens store utfordringer samtidig som vi skaper en bedre fremtid.\n\nLes vårt alternative statsbudsjett her: https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-for-2024/ 💙

Postet:
2023-11-23 14:26:15

Delt innhold:
Photos from Høyre's post