Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Å være i jobb eller utdanning har en egenverdi for den enkelte og for samfunnet. Å bli godt integrert handler blant annet om å respektere grunnleggende norske verdier som likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet og retten til å leve frie liv. Høyre vil styrke norskopplæringen, fordi vi mener det er det viktigste tiltaket for å sikre rask og god integrering og at flere kommer raskere i jobb. Innvandrere har i gjennomsnitt lavere arbeidsdeltagelse enn befolkningen for øvrig. Særlig innvandrerkvinner er i mindre grad i arbeid enn menn. Derfor vil Høyre styrke Jobbsjansen med 150 plasser for å få flere kvinner inn i jobb.\n\nLes mer om Høyres alternative statsbudsjett he: https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-for-2024/

Postet:
2023-12-05 12:35:00

Delt innhold:
Å være i jobb eller utdanning har en egenverdi for den enkelte og for samfunnet. Å bli godt integrert handler blant annet om å respektere grunnleggende norske verdier som likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet og retten til å leve frie liv. Høyre vil styrke norskopplæringen, fordi vi mener det er det viktigste tiltaket for å sikre rask og god integrering og at flere kommer raskere i jobb. Innvandrere har i gjennomsnitt lavere arbeidsdeltagelse enn befolkningen for øvrig. Særlig innvandrerkvinner er i mindre grad i arbeid enn menn. Derfor vil Høyre styrke Jobbsjansen med 150 plasser for å få flere kvinner inn i jobb.\n\nLes mer om Høyres alternative statsbudsjett he: https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-for-2024/