Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Det viktigste for elevers læring er en god lærer. Med Høyre i regjering ble det flere kvalifiserte lærere, likevel er det fortsatt 2 500 ukvalifiserte lærere i norske klasserom. Det tallet må ned. De som jobber og trives i skole og barnehage, men mangler utdanning, må få mulighet til å fullføre lærer- utdanning gjennom mer fleksible utdanningsprogrammer. Overgangen fra utdanning til arbeid må bli lettere, derfor vil Høyre inkludere flere lærere i barnehagen og videregående i veiledningsordningen for nyutdannede.

Postet:
2023-12-04 17:26:59

Delt innhold:
Det viktigste for elevers læring er en god lærer. Med Høyre i regjering ble det flere kvalifiserte lærere, likevel er det fortsatt 2 500 ukvalifiserte lærere i norske klasserom. Det tallet må ned. De som jobber og trives i skole og barnehage, men mangler utdanning, må få mulighet til å fullføre lærer- utdanning gjennom mer fleksible utdanningsprogrammer. Overgangen fra utdanning til arbeid må bli lettere, derfor vil Høyre inkludere flere lærere i barnehagen og videregående i veiledningsordningen for nyutdannede.