Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Hvor langt er Ap, Sp og SV villig til å gå i sin ideologiske motstand mot private helsetilbud, på bekostning av sårbare pasienter som trenger helsehjelp? \n\nI Høyres alternative budsjett er en av våre viktigste satsinger sykehusene. Vi legger inn 1 milliard mer enn regjeringen og SV for å gjøre den offentlige helsetjenesten bedre. Samtidig er vi helt tydelige på at, skal vi klare å redusere ventetidene for pasientene, må vi også ta i bruk mer av den ledige kapasiteten som finnes hos private og ideelle. Vi mener sykehusene må øke sitt kjøp av privat kapasitet med 300 millioner. Med Høyres budsjett er det mange som slipper å vente i stadig lengre helsekøer. Det viktigste for pasienter som trenger behandling, er ikke om de får det på et offentlig, privat eller ideelt drevet sykehus. Det viktigste er raskest mulig hjelp, når sykdom rammer og hverdagen blir utrygg.\n\nI en urolig verden er behovet for å føle trygghet her hjemme kanskje enda viktigere for oss alle og særlig for dem som kommer hit som flyktninger fra land der det er krig og uro. Da er det alvorlig at vi har en regjering som ikke klarer å skape nok trygghet for rask helsehjelp for folk. Flere pasienter enn på veldig lenge venter på behandling, kreftpasientene opplever at kreftbehandlingen tar lenger tid enn den skal og mange mennesker opplever å vente på helsehjelp langt utover den tiden det er forsvarlig å vente. Pilene peker feil vei i norsk helsetjeneste. Det er alvorlig. Våre helsetjenester fortjener et bedre forsvar enn Støre-regjeringen har klart, over halvveis i sin periode.\n\nMer penger er ikke hele løsningen på utfordringene i norsk helsetjeneste. Dessverre evner ikke Støre-regjeringen å styre sykehusene på en forutsigbar og stødig måte. Først ved ikke fullt ut å kompensere for lønns- og prisvekst i 2022, som har bidratt til at flere sykehus gikk inn i 2023 med underskudd. Regjeringen bommet så grovt på prisanslaget i budsjett for 2023. Sykehusene fikk ikke avklart sitt økonomiske handlingsrom før revidert budsjett ble lagt frem i mai 2023. Dette skapte store utfordringer for sykehusene og er en situasjon de drar med seg videre inn i 2024.\n\nI en tid hvor helsekøene bare øker og øker, gjør regjeringen det mindre lønnsomt for sykehusene å behandle pasienter! Da Solberg-regjeringen økte den innsatsstyrte finansieringen og fjernet aktivitetstaket for sykehusene, gjorde det at sykehusene kunne øke aktiviteten. Det sikret høy aktivitet og korte ventetider. I en tid hvor ventetidene for pasientene øker, i alle sektorer i helsetjenesten, gjør regjeringen det altså mindre lønnsomt for sykehusene å behandle flere pasienter.\n\nSå er det på sin plass å spørre om hvor langt Ap, Sp og SV vil gå i sin ideologiske motstand mot private helsetilbud, på bekostning av sårbare pasienter som trenger helsehjelp? En konsekvens av avviklingen av fritt behandlingsvalg er at flere hundre behandlingsplasser i rus og psykisk helse har blitt lagt ned dette året. De mest sårbare og svakeste pasientene i vårt samfunn henvises til stadig lengre køer. Jeg er oppriktig bekymret for situasjonen og engstelig for at vi går mot en reell nedtrapping av rusomsorgen i Norge.\n\nJeg er derimot skikkelig stolt av at vi i et nøkternt og ansvarlig alternativt budsjett, har funnet rom for en sterkt satsing på spesialisthelsetjenesten, med en tydelig beskjed om at vi også vil la de private få lov til å bidra. Høyres viktigste mål i helsepolitikken vil alltid være å skape pasientenes helsetjeneste.

Postet:
2023-12-06 12:57:15

Delt innhold:
Hvor langt er Ap, Sp og SV villig til å gå i sin ideologiske motstand mot private helsetilbud, på bekostning av sårbare pasienter som trenger helsehjelp? \n\nI Høyres alternative budsjett er en av våre viktigste satsinger sykehusene. Vi legger inn 1 milliard mer enn regjeringen og SV for å gjøre den offentlige helsetjenesten bedre. Samtidig er vi helt tydelige på at, skal vi klare å redusere ventetidene for pasientene, må vi også ta i bruk mer av den ledige kapasiteten som finnes hos private og ideelle. Vi mener sykehusene må øke sitt kjøp av privat kapasitet med 300 millioner. Med Høyres budsjett er det mange som slipper å vente i stadig lengre helsekøer. Det viktigste for pasienter som trenger behandling, er ikke om de får det på et offentlig, privat eller ideelt drevet sykehus. Det viktigste er raskest mulig hjelp, når sykdom rammer og hverdagen blir utrygg.\n\nI en urolig verden er behovet for å føle trygghet her hjemme kanskje enda viktigere for oss alle og særlig for dem som kommer hit som flyktninger fra land der det er krig og uro. Da er det alvorlig at vi har en regjering som ikke klarer å skape nok trygghet for rask helsehjelp for folk. Flere pasienter enn på veldig lenge venter på behandling, kreftpasientene opplever at kreftbehandlingen tar lenger tid enn den skal og mange mennesker opplever å vente på helsehjelp langt utover den tiden det er forsvarlig å vente. Pilene peker feil vei i norsk helsetjeneste. Det er alvorlig. Våre helsetjenester fortjener et bedre forsvar enn Støre-regjeringen har klart, over halvveis i sin periode.\n\nMer penger er ikke hele løsningen på utfordringene i norsk helsetjeneste. Dessverre evner ikke Støre-regjeringen å styre sykehusene på en forutsigbar og stødig måte. Først ved ikke fullt ut å kompensere for lønns- og prisvekst i 2022, som har bidratt til at flere sykehus gikk inn i 2023 med underskudd. Regjeringen bommet så grovt på prisanslaget i budsjett for 2023. Sykehusene fikk ikke avklart sitt økonomiske handlingsrom før revidert budsjett ble lagt frem i mai 2023. Dette skapte store utfordringer for sykehusene og er en situasjon de drar med seg videre inn i 2024.\n\nI en tid hvor helsekøene bare øker og øker, gjør regjeringen det mindre lønnsomt for sykehusene å behandle pasienter! Da Solberg-regjeringen økte den innsatsstyrte finansieringen og fjernet aktivitetstaket for sykehusene, gjorde det at sykehusene kunne øke aktiviteten. Det sikret høy aktivitet og korte ventetider. I en tid hvor ventetidene for pasientene øker, i alle sektorer i helsetjenesten, gjør regjeringen det altså mindre lønnsomt for sykehusene å behandle flere pasienter.\n\nSå er det på sin plass å spørre om hvor langt Ap, Sp og SV vil gå i sin ideologiske motstand mot private helsetilbud, på bekostning av sårbare pasienter som trenger helsehjelp? En konsekvens av avviklingen av fritt behandlingsvalg er at flere hundre behandlingsplasser i rus og psykisk helse har blitt lagt ned dette året. De mest sårbare og svakeste pasientene i vårt samfunn henvises til stadig lengre køer. Jeg er oppriktig bekymret for situasjonen og engstelig for at vi går mot en reell nedtrapping av rusomsorgen i Norge.\n\nJeg er derimot skikkelig stolt av at vi i et nøkternt og ansvarlig alternativt budsjett, har funnet rom for en sterkt satsing på spesialisthelsetjenesten, med en tydelig beskjed om at vi også vil la de private få lov til å bidra. Høyres viktigste mål i helsepolitikken vil alltid være å skape pasientenes helsetjeneste.