Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Alle barn skal ha muligheten til å delta i barnehagefellesskapet. Dagens regelverk gjør at barn født i desember ikke har rett til å begynne i barnehagen samtidig som resten av kullet de senere skal gå i klasse med. Barn født i desember blir dermed stående utenfor det sosiale fellesskapet, og foreldre blir stående utenfor arbeidslivet. For noen foreldre kan dette medføre åtte måneder med ulønnet permisjon, på grunn av manglende barnehageplass. Det vil Høyre gjøre noe med!\n \nHøyre vil utvide retten til barnehageplass slik at barn født i desember får starte i barnehagen den måneden barnet fyller ett år. Det vil føre til mindre behov for ulønnet permisjon og la flere barn få muligheten til å ta del i det sosiale fellesskapet. Enig? 💙

Postet:
2023-12-14 12:44:07

Delt innhold:
Alle barn skal ha muligheten til å delta i barnehagefellesskapet. Dagens regelverk gjør at barn født i desember ikke har rett til å begynne i barnehagen samtidig som resten av kullet de senere skal gå i klasse med. Barn født i desember blir dermed stående utenfor det sosiale fellesskapet, og foreldre blir stående utenfor arbeidslivet. For noen foreldre kan dette medføre åtte måneder med ulønnet permisjon, på grunn av manglende barnehageplass. Det vil Høyre gjøre noe med!\n \nHøyre vil utvide retten til barnehageplass slik at barn født i desember får starte i barnehagen den måneden barnet fyller ett år. Det vil føre til mindre behov for ulønnet permisjon og la flere barn få muligheten til å ta del i det sosiale fellesskapet. Enig? 💙