Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Politiet preges av uro og nedbemanning. Regjeringens politikk forsterker den negative utviklingen. Høyre vil derfor bevilge penger til å ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024. Det vi trenger er flere politifolk, ikke politikontorer! Enig?

Postet:
2023-11-30 13:02:41

Delt innhold:
Politiet preges av uro og nedbemanning. Regjeringens politikk forsterker den negative utviklingen. Høyre vil derfor bevilge penger til å ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024. Det vi trenger er flere politifolk, ikke politikontorer! Enig?