Beta
Søket ga 4665 treff.
Høyre
2023-12-01 15:18:00

Mange piler peker feil vei i helsetjenesten, og Støre-regjeringen gjør ikke nok for å løse de store utfordringene. På to år har ventetidene økt med to uker. Sykehusene styrer mot underskudd, og aktiviteten i sykehusene er fortsatt ikke tilbake til normal drift etter pandemien. Slik kan det ikke være!\n\nHøyre vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste, hvor ingen beslutninger om pasienten tas uten pasienten. Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet, og kortere ventetid. Derfor har vi foreslått i vårt alternative budsjett å styrke sykehusøkonomien med 735 millioner kroner, og at det offentlige kjøper behandlingskapasitet hos ideelle og...

Høyre
2023-11-30 13:02:41

Politiet preges av uro og nedbemanning. Regjeringens politikk forsterker den negative utviklingen. Høyre vil derfor bevilge penger til å ansette over 450 flere politifolk i løpet av 2024. Det vi trenger er flere politifolk, ikke politikontorer! Enig?

Høyre
2023-11-29 11:47:08

Boligprisene har økt mye de siste årene og gjort det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, spesielt i pressområder. Hovedårsaken til dette er at det bygges for få boliger. Det trengs derfor en politikk som bidrar til å øke byggetakten og ordninger for å sikre at flere kommer inn på boligmarkedet.\n\nHøyre foreslår i vårt alternative budsjett å innføre et prøveprosjekt i Husbanken for å matche egenkapital og styrke ordningen med boligsparing for unge 💙

Høyre
2023-11-28 13:39:45

Økende priser og renter påvirker folks økonomi. Høyre vil gjøre regningene litt enklere å betale, og foreslår derfor skattelettelser på lave og vanlige inntekter, og økt barnetrygd. Barnetrygd virker målrettet mot barnefattigdom, og er en viktig hjelp i en tid hvor mange barnefamilier sliter med å få endene til å møtes. Med Høyres krafttak for privatøkonomien vil en vanlig familie med to små barn få 5 000 kroner i skattelette og 11 500 kroner mer i barnetrygd. \n\nFellesskapet skal stille opp for dem som trenger det mest. Derfor foreslår vi å øke inntektsgrensen for når man kan få gratis kjernetid...

Høyre
2023-11-27 18:10:43

Fort gjort! Tagg en venn som har gått på en smell 😅

Høyre
2023-11-27 10:39:37

Det viktigste for Høyre er å holde Norge trygt. Med krig i Europa og et skjerpet trusselbilde trenger Norge et sterkt og moderne forsvar. Vi har et nytt sikkerhetspolitisk alvor, og må styrke vår egen forsvarsevne. Høyre vil satse på personell, ammunisjon, forsyninger og luftvern.

Høyre
2023-11-26 13:12:01

Behovet for politi har aldri vært større. Likevel står flere hundre politifolk uten jobb. I Høyres alternative statsbudsjett bevilger vi penger til å ansette alle de 462 arbeidsledige politifolkene, i løpet av 2024. \n\n– Vi har folkevekst, store flyktningstrømmer og krig i Europa. Da burde man styrke politiet og ikke svekke det, slik regjeringen nå gjør, sier Høyres Sveinung Stensland.\n\nVi trenger flere politifolk, ikke flere kontoret! Enig?

Høyre
2023-11-25 11:59:01

Høyre vil gi folk og bedrifter bedre økonomi og lavere skatt. Det gir frihet, bedre velferd i dag og mer å leve av i fremtiden.\n\nI Høyres alternative statsbudsjett avvikler vi den ekstra arbeidsgiveravgiften. Dette er i praksis en skatt på kompetansearbeidsplasser samfunnet trenger i fremtiden. Vi reduserer også formuesskatten.\n\n– Støre-regjeringen har økt skattene med 37,4 mrd. kroner siden den tiltrådte. Norge burde være verdens beste land å investere og skape verdier i. I stedet er vi blitt et land med politisk risiko og jevnlige skattesjokk. Mangelen på forutsigbarhet er det verste for bedriftene, sier Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland.\n\nLes...

Høyre
2023-11-23 14:26:15

Vi befinner vi oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Krig og usikkerhet rammer oss alle gjennom økte boligkostnader, dyrere matvarer og høyere strømpriser. Mange opplever at egen økonomi blir strammere, og flere trenger hjelp. Vi kan ikke vente på at problemene skal gå over av seg selv. Vi må ta ansvar for å skape en bedre fremtid. \n\nBedre privatøkonomi, lavere skatt for bedriftene, et sterkere forsvar, flere politifolk og en bedre helsetjeneste er løsningene Norge trenger. Slik tar vi ansvar for dagens store utfordringer samtidig som vi skaper en bedre fremtid.\n\nLes vårt alternative statsbudsjett her: https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-for-2024/...

Høyre
2023-11-23 13:57:12

I dag legger Høyre frem sitt alternative statsbudsjett for 2024. Følg pressekonferansen her fra kl. 14:00.

Høyre
2023-11-23 11:39:54

I et halvt år har regjeringen strammet kraftig inn på muligheten til å leie inn arbeidskraft. Resultatene er nedslående, både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er helt ufattelig at et så ødeleggende eksperiment får fortsette. Det skriver Henrik Asheim, Høyres nestleder og talsperson for arbeidslivspolitikk. \n\nRegjeringens innleieregler er tuftet på ideologi, og laget etter hardt press fra LO, med naiv tro på at næringslivet i Norge har nøyaktig like stor arbeidsmengde året rundt. Fordekket under regjeringens såkalte «storrengjøring» i arbeidslivet har de endt opp med å strupe tilgangen til viktig arbeidskraft og gjort arbeidslivet mer utrygt for flere. \n\nNå frykter...

Høyre
2023-11-22 13:30:58

Høyre prioriterer barnehageplass for desemberbarna i vårt alternative statsbudsjett. I dag har ikke barn født i desember rett på barnehageplass før barnet er rundt 20 måneder, åtte måneder etter at foreldrepermisjonen er over. \n\n– Jeg tror mange synes det er ganske absurd, fordi man sier man har full barnehagedekning. Men det har man jo fordi man ikke har rett på barnehage før august året etter hvis man er født på feil tidspunkt, sier leder for Høyres kvinneforum Sandra Bruflot.\n\nMed barnehageplass for barn født i desember kan flere komme raskere tilbake i jobb og blir lettere å få hverdagen til å...

Høyre
2023-11-22 11:53:42

Nylig besøkte vi Høyres nestleder, Henrik Asheim, på kontoret for å se hvordan han har det der💙 Bli med inn da, vel🤩

Høyre
2023-11-21 10:42:15

Nylig besøkte vi Henrik Asheim på kontoret for å se hvordan han har det der og hva han jobber med💙 Bli med inn da, vel🤩

Høyre
2023-11-17 11:46:50

Jeg får vondt i magen av å lese historiene som flere har fortalt i Aftenposten, om �vold, overgrep og negativ sosial kontroll fra sine nærmeste. Tidligere i sommer fortalte politieksperter at overgrep nærmest er så utbredt i enkelte minoritetsmiljøer at mange unge tror det er normalt.\n\nDet er svært skremmende, sjokkerende og grotesk. Vold og overgrep er fullstendig uakseptabelt i alle deler av samfunnet.\n\nEnkelte opplever å bli forlatt i utlandet mot sin vilje, giftet bort eller voldtatt. Å bruke «ære» som forklaring på voldsbruk må slås hardere ned på enn vi gjør i dag.\n\nDerfor mener Høyre at straffene for æresmotiv må...

Høyre
2023-11-13 17:30:47

Regjeringen dropper inkluderingsdugnaden!\nI 2018 innførte Solberg-regjeringen et krav om at fem prosent av nyansatte i staten skulle ha en nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen. Året etter ble 274 personer med nedsatt funksjonsevne eller hull CVen ansatt i et av departementene. I 2020 var tallet 333.\nEvalueringen viser at tiltaket hadde effekt og har ført til flere ansatte i målgruppen, men nå har Støre-regjeringen fjernet kravet.\n– Det er et ganske elendig signal. Og det er paradoksalt at det skjer samtidig som finansministeren har sagt at det må være lønnsomt å stå opp morgenen. Og en ny arbeidsminister har sagt at flere...

Høyre
2023-11-13 09:00:14

I en mer urolig verden er det viktig at vi er bedre forberedt. Høyre vil bistå raskt med humanitær hjelp der krisen skjer. Vi vil hjelpe flest mulig mennesker på flukt og ha et godt mottaksapparat i Norge. Og for å lykkes må vi være klare til å håndtere slike situasjoner før det blir en krise. Det er tross alt den viktigste lærdommen jeg har med meg etter å ha håndtert både oljekrisen i 2014, flyktningkrisen i 2015, og i pandemien i 2020. Det må vi bygge videre på.\n\nDerfor lanserer Høyre i dag flere konkrete nye forslag. Jeg håper du...

Høyre
2023-11-11 13:25:11

Denne helgen samles over 300 nyvalgte ordførere, varaordførere og gruppeledere på Gardermoen for å diskutere politikk og skape nettverk. Høyre har fått hele 107 ordførere etter valget i høst, og 66 % av landets befolkning bor i en kommune med Høyre-ordfører. Det er historisk!

Høyre
2023-11-09 17:05:42

Hat må bekjempes 💙

Høyre
2023-11-08 14:55:29

Bli med inn på kontoret til stortingsrepresentant og første visepresident, Svein Harberg, da vel!🤩💙

Laster...
Laster...