Beta
Søket ga 4381 treff.
Høyre
2023-01-27 12:34:52

Da Støre-regjeringen avviklet fritt behandlingsvalg 1. januar i år, avviklet de ikke bare en ordning, de avviklet behandling. \n\nFor noen dager siden besøkte Erna Solberg Vangseter, som de siste 36 årene har hjulpet over 10.000 pasienter med alkohol- og medikamentavhengighet. Nå fortviler dagens pasienter over at de kan bli de siste.\n\nHøyre skal fortsette kampen for pasientens helsetjeneste!\n\nLes mer om besøket her 👇

Høyre
2023-01-27 10:01:26

Marit Warncke er Høyres ordførerkandidat i Bergen! Hvis hun skulle gitt 16 år gamle seg et råd i dag, hva ville det vært? Og hvordan tror hun innbyggerne i Bergen vil merke det, dersom hun blir ordfører?\n\nBli litt bedre kjent med henne her 😊

Høyre
2023-01-26 15:40:16

Høyres mål med ungdomsskolereformen er at alle elever skal oppleve mestring og læringsglede, møte en mer tilpasset undervisning og en mer praktisk og variert skole. Men vi håper debattene fremover kan handle om det vi faktisk foreslår, og at regjeringen snart vil konkretisere hvordan de vil oppnå en mer praktisk og variert skole. Ikke bare hva de er imot.\n\nLes utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner kronikk i TV2 her:

Høyre
2023-01-26 10:28:57

Har man respekt for næringslivet når man ofrer langsiktighet og forutsigbarhet for å finansiere egne valgløfter?\n\nEn gang i tiden var det enighet på tvers av skillelinjene i norsk politikk om at en sterk privat sektor er en forutsetning for en sterk offentlig sektor. Høsten 2022 skjedde det et skifte. Støre-regjeringen gikk bort fra forutsigbarhet og stabilitet.\n\nBedriftene må skape før politikerne kan dele. Hvis vi skal ha råd til å bevare det velferdssamfunnet vi alle er så glade i, har vi ikke råd til å gå glipp av arbeidsplasser i privat sektor, skriver partileder Erna Solberg.\n\nLes kronikken hennes her 👇

Høyre
2023-01-25 15:50:56

Visste du at regjeringen gjør det dyrere å ha folk i jobb?\n\nArbeiderpartiet og Senterpartiet har økt arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750 000 kroner med fem prosent. Det gjør det vanskeligere å finne morgendagens løsninger.

Høyre
2023-01-25 12:56:01

Statens vegvesen kunne levere midlertidige broer på tre-fire dager hvis det var tidskritisk. Likevel gikk det syv måneder fra Ukraina først ba om hjelp til broene ble sendt. Dette er ett av mange eksempler på at Støre-regjeringen er trege i saksbehandlingen av Ukrainas anmodninger om hjelp.\n\n– Jeg skjønner ikke hvorfor ting har tatt så lang tid. Vi har et godt statsbyråkrati i fredstid, men i krig og krise må ting gå mye, mye raskere, sier kontrollkomiteens leder, Peter C. Frølich (H), til VG.\n\nLes mer her:

Høyre
2023-01-25 10:25:13

Støre-regjeringen signaliserer at de ønsker å fjerne deler av de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren. Dette er tiltak som har hjulpet på konkurransesituasjonen, viser en rapport fra Landbruksdirektoratet og Konkurransetilsynet. Å fjerne disse kan i praksis bety dyrere mat og dårligere utvalg.\n\n – I butikken vil sluttsummen på kassalappen bli høyere dersom regjeringen svekker konkurransen i meierisektoren, og det synes jeg er utfordrende. Regjeringen gjør nå flere små grep som bidrar til økt prisvekst i butikkene, sier Lene Westgaard-Halle. \n\nForslaget kan bety kroken på døren for Rørosmeieriene, Synnøve Finden og Q-meierier. Høyre mener regjeringen må snu og lytte til fagfolk og...

Høyre
2023-01-24 15:16:01

Visste du at 24. januar er FNs internasjonale dag for utdanning? 💙\n \nDagen markeres for å styrke innsatsen for mer rettferdige og inkluderende utdanningssystemer. Rundt 244 millioner barn og unge har i dag ikke muligheten til å starte på eller fullføre skolegangen sin.\n \nInvestering i utdanning er en investering i utvikling – ikke bare for det enkelte barnet det gjelder, men for samfunnet som helhet. Høyre i regjering bidro vesentlig til styrking av norsk bistand til utdanning og tok også en global lederrolle i arbeidet med å sette fokus på barn som ikke får skolegang. Kjernestøtten til FN-organisasjoner gjør det...

Høyre
2023-01-24 12:13:13

På en rekke arenaer i samfunnet opplever barn og unge økte forventninger og flere melder om økte psykiske symptomer og plager. Det bekymrer oss. \n\nDe fleste elever har et godt læringsmiljø og trives på skolen. Elevenes motivasjon faller imidlertid mot slutten av barneskolen. Årsakene til at mange ikke mestrer ungdomsårene er sammensatte, men hvis ungdomsskolen lykkes med å nå den enkelte elev og bygge et faglig og sosialt fundament er sjansen stor for at eleven vil lykkes i fremtiden. \n\nSkolen skal være et trygt og godt sted som har forventninger og ambisjoner på vegne av elevene, men som også gjennom...

Høyre
2023-01-24 09:38:56

Nå må regjeringen komme på banen!👷\n\nMange i byggebransjen støtter Høyres forslag om krav til ombruk og gjenvinning. Byggebransjen står for 15 prosent av Norges klimautslipp, og kaster 2 millioner tonn avfall hvert eneste år. Sløsing er ikke bærekraftig for naturen eller økonomien. Ved å fase ut fornuftige og forutsigbare krav, i tett samarbeid med næringen, blir det mer lønnsomt å utvikle klimavennlige materialer. Det blir også mer lønnsomt å ta vare på materialene man allerede har. \n\n– Dersom jeg hadde møtt motvilje i bransjen hadde jeg vært mer tvilende, men jeg opplever at bransjen trygler om å bli regulert, sier...

Høyre
2023-01-23 15:34:58

Høyre er opptatt av at sykehjemmene ikke bare skal være et oppholdssted for behandling og pleie av eldre, men at det skal være et sted for å leve et godt liv med aktivitet og fellesskap. \n\nKvalitetsreformen Leve hele livet viste at det ofte er de grunnleggende behovene som svikter i eldreomsorgen, som mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det gjør den siste delen av livet vanskelig å mestre for mange. Det vil vi gjøre noe med. Høyre vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset dine egne behov! \n\nI en tid hvor vi blir stadig flere eldre,...

Høyre
2023-01-23 12:27:33

Forrige uke fikk partileder Erna Solberg æren av å åpne den nye dronehallen på Bjørnholt videregående skole. I dag er det kun Bjørnholt og Andøya Space Center som tilbyr opplæring i dronefag.\n\nPilene peker i riktig retning for yrkesfag. Det er flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende fag, og stadig flere fullfører med fag- eller svennebrev. Likevel viser tall fra SSB at Norge kan mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2035. Det er alvorlig. Vi trenger dyktige fagarbeidere på mange områder, og skolen må i større grad bidra til at landet får den fagkompetansen det er behov for. Mange ungdommer har...

Høyre
2023-01-23 10:14:17

Høyre og Venstre krever fortgang i arbeidet med å gjøre statlige arbeidsplasser stedsuavhengige, slik at du skal få lov til å ta med deg jobben og slå deg ned akkurat hvor du vil. Vi ønsker å opprette «distriktshuber» hvor statlige ansatte kan dele kontorfellesskap uten å ha samme jobb.\n\n– Distrikts-Norge skriker etter arbeidskraft, men må klare å tilby attraktive jobber for begge to i et forhold. Det åpner opp helt nye muligheter når titusenvis av statlige jobber som tidligere hadde adresse i hovedstaden kan utføres hvor som helst, sier stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim.\n\nLes mer her:

Høyre
2023-01-21 14:43:01

Denne uken la Høyre frem en omfattende rapport med 80 forslag som viser hvordan vil utvikle ungdomsskolen fremover:\n\n✅ En ungdomsskole med mestring og læringsglede for alle elever. \n✅ En ungdomsskole hvor alle kan lese, skrive og regne skikkelig. \n✅ En mer praktisk og variert ungdomsskole hvor elevene blir godt forberedt for videregående skole.\n\nNoen velger å argumentere mot forslag Høyre ikke har fremmet. Det gir ingen god debatt. Vi er glad i diskusjon, men tror den blir bedre hvis alle forholder seg til det som faktisk er foreslått.\n\nHva tenker du om Høyres forslag?

Høyre
2023-01-21 12:02:55

Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 19 år 🥳 💙 \nGratulerer så mye med dagen! Send gjerne din gratulasjon i kommentarfeltet 😊👇 \nFoto: Ida Bjørvik, Det kongelige hoff

Høyre
2023-01-20 16:01:24

Hva var det som gjorde Kent Ranum så flau på datterens håndballcup i Gøteborg? Og hvorfor valgte han egentlig Høyre som sitt parti? Her blir du litt bedre kjent med Høyres ordførerkandidat i Trondheim 😊

Høyre
2023-01-20 14:27:40

Vi ser daglig grusomme bilder fra Ukraina, der russerne målretter angrep mot sivile for å skape så mye død og ødeleggelse som mulig. Det kan vi ikke sitte og se på. Norge må stå samlet i vår støtte til Ukraina, gjøre vurderinger av hva vi kan gi og sende de kraftigste og mest effektive våpnene vi har anledning til.

Høyre
2023-01-20 11:57:02

Nærmere 9 000 tiendeklassinger var borte fra skolen mer enn 15 dager, viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet. Samtidig er systemene for fraværsoppfølging varierende og mangelfulle. Hele 4 av 10 skoleledere sier de ikke har rutiner for å følge opp elever med høyt fravær.\n\nForskning viser at fravær er en av de faktorene som best kan forutsi elevenes faglige læringsutbytte og sosiale situasjon i skolen. Bedre fraværsoppfølging må derfor vises særlig oppmerksomhet i utformingen av en ungdomsskolereform. \n\nSkolen skal være til for alle, men den skal ta seg ekstra av elevene med størst utfordringer. Elever med bekymringsfullt fravær må få god oppfølging av...

Høyre
2023-01-20 10:20:22

Fra 1. april trer Støre-regjeringens innleieforbud i kraft. Det vil ha store konsekvenser.\n\n– Mange fast ansatte i bemanningsbransjen kastes nå ut i usikkerhet og flere risikerer å bli arbeidsledige. Det blir vanskeligere for bedrifter å hente inn vikarer ved behov. For noen blir det så utfordrende at de må takke nei til oppdrag. Har regjeringen glemt at vi må skape før vi kan dele, spør Henrik Asheim og Sissel Knutsen Hegdal i dette leserinnlegget:

Høyre
2023-01-19 14:00:03

Eldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. En viktig forutsetning for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er en god hjemmetjeneste.\n\nÅ få hjelp når du trenger det, er viktig i alle aldre. Derfor vil Høyre reformere de hjemmebaserte tjenestene ved å slå sammen for eksempel praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie, og la disse tjenestene ytes av faste team som sikrer større fleksibilitet og at eldre og pårørende får færre helsepersonell å forholde seg til. \n\nHøyre vil:\n✅ Styrke hjemmetjenesten slik at eldre kan bo lengst mulig hjemme.\n✅ Inkludere flere aktører i hjemmetjenesten...

Laster...
Laster...