Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Mange piler peker feil vei i helsetjenesten, og Støre-regjeringen gjør ikke nok for å løse de store utfordringene. På to år har ventetidene økt med to uker. Sykehusene styrer mot underskudd, og aktiviteten i sykehusene er fortsatt ikke tilbake til normal drift etter pandemien. Slik kan det ikke være!\n\nHøyre vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste, hvor ingen beslutninger om pasienten tas uten pasienten. Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet, og kortere ventetid. Derfor har vi foreslått i vårt alternative budsjett å styrke sykehusøkonomien med 735 millioner kroner, og at det offentlige kjøper behandlingskapasitet hos ideelle og private for å ta ned ventetidene for pasientene. Det legger til rette for økt aktivitet i sykehusene, slik at sykehusene kan gi flere behandlinger til pasienter som trenger helsehjelp. \n\nLes mer her: https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-for-2024/

Postet:
2023-12-01 15:18:00

Delt innhold:
Mange piler peker feil vei i helsetjenesten, og Støre-regjeringen gjør ikke nok for å løse de store utfordringene. På to år har ventetidene økt med to uker. Sykehusene styrer mot underskudd, og aktiviteten i sykehusene er fortsatt ikke tilbake til normal drift etter pandemien. Slik kan det ikke være!\n\nHøyre vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste, hvor ingen beslutninger om pasienten tas uten pasienten. Alle skal ha lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet, og kortere ventetid. Derfor har vi foreslått i vårt alternative budsjett å styrke sykehusøkonomien med 735 millioner kroner, og at det offentlige kjøper behandlingskapasitet hos ideelle og private for å ta ned ventetidene for pasientene. Det legger til rette for økt aktivitet i sykehusene, slik at sykehusene kan gi flere behandlinger til pasienter som trenger helsehjelp. \n\nLes mer her: https://hoyre.no/politikk/hoyres-alternative-statsbudsjett-for-2024/