Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Behovet for politi har aldri vært større. Likevel står flere hundre politifolk uten jobb. I Høyres alternative statsbudsjett bevilger vi penger til å ansette alle de 462 arbeidsledige politifolkene, i løpet av 2024. \n\n– Vi har folkevekst, store flyktningstrømmer og krig i Europa. Da burde man styrke politiet og ikke svekke det, slik regjeringen nå gjør, sier Høyres Sveinung Stensland.\n\nVi trenger flere politifolk, ikke flere kontoret! Enig?

Postet:
2023-11-26 13:12:01

Delt innhold:
- Kun et tidsspørsmål før det vil føre til tap av menneskeliv
Med Senterpartiet i regjering er det blitt færre politi i distriktene. Nå vil Høyre ansette 462 arbeidsledige politifolk.