Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Boligprisene har økt mye de siste årene og gjort det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, spesielt i pressområder. Hovedårsaken til dette er at det bygges for få boliger. Det trengs derfor en politikk som bidrar til å øke byggetakten og ordninger for å sikre at flere kommer inn på boligmarkedet.\n\nHøyre foreslår i vårt alternative budsjett å innføre et prøveprosjekt i Husbanken for å matche egenkapital og styrke ordningen med boligsparing for unge 💙

Postet:
2023-11-29 11:47:08

Delt innhold:
Boligprisene har økt mye de siste årene og gjort det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, spesielt i pressområder. Hovedårsaken til dette er at det bygges for få boliger. Det trengs derfor en politikk som bidrar til å øke byggetakten og ordninger for å sikre at flere kommer inn på boligmarkedet.\n\nHøyre foreslår i vårt alternative budsjett å innføre et prøveprosjekt i Husbanken for å matche egenkapital og styrke ordningen med boligsparing for unge 💙