Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Økende priser og renter påvirker folks økonomi. Høyre vil gjøre regningene litt enklere å betale, og foreslår derfor skattelettelser på lave og vanlige inntekter, og økt barnetrygd. Barnetrygd virker målrettet mot barnefattigdom, og er en viktig hjelp i en tid hvor mange barnefamilier sliter med å få endene til å møtes. Med Høyres krafttak for privatøkonomien vil en vanlig familie med to små barn få 5 000 kroner i skattelette og 11 500 kroner mer i barnetrygd. \n\nFellesskapet skal stille opp for dem som trenger det mest. Derfor foreslår vi å øke inntektsgrensen for når man kan få gratis kjernetid i barnehagen. Dette vil gi 13 500 flere barn med tilhørende familier gratis kjernetid i barnehagen. I tillegg vil vi sørge for åt alle barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok, funksjonsevne, eller hvor de bor.

Postet:
2023-11-28 13:39:45

Delt innhold:
Økende priser og renter påvirker folks økonomi. Høyre vil gjøre regningene litt enklere å betale, og foreslår derfor skattelettelser på lave og vanlige inntekter, og økt barnetrygd. Barnetrygd virker målrettet mot barnefattigdom, og er en viktig hjelp i en tid hvor mange barnefamilier sliter med å få endene til å møtes. Med Høyres krafttak for privatøkonomien vil en vanlig familie med to små barn få 5 000 kroner i skattelette og 11 500 kroner mer i barnetrygd. \n\nFellesskapet skal stille opp for dem som trenger det mest. Derfor foreslår vi å øke inntektsgrensen for når man kan få gratis kjernetid i barnehagen. Dette vil gi 13 500 flere barn med tilhørende familier gratis kjernetid i barnehagen. I tillegg vil vi sørge for åt alle barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok, funksjonsevne, eller hvor de bor.