Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Regjeringen jobber for at skolen skal bli mer praktisk og variert🎨🔨\nDette vil den danske børne- og undervisningsministeren Mattias Tesfaye lære mer om! \n\nDenne uka var han derfor med kunnskapsminister Tonje Brenna til Allergot ungdomsskole på Jessheim, hvor de er spesielt opptatt av praktisk læring i alle fag.\n\n- Vi må ha en skole der alle barn trives og lærer, og der vi ser bredere på kunnskap. Læring skjer både gjennom teori og praktisk arbeid. Elever er ulike og lærer ulikt, derfor er regjeringen godt i gang med Ungdomsmeldinga, sier Brenna. \n\nDen skal blant annet gjøre opplæringen mer praktisk og variert for de mellom 5. og 10.trinn. ➡️Her kan du lese mer om arbeidet med stortingsmeldingen, og komme meg egne innspill: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/arbeidet-med-stortingsmelding-om-ungdomstid-og-5.-10.-trinn/id2923898/

Postet:
2023-04-19 19:00:05

Delt innhold:
Photos from Kunnskapsdepartementet (Norge)'s post