Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Nå skal et eget utvalg se på konsekvensene av barn og unges skjermbruk🧑🏻‍💻7 av 10 ungdomsskoleelevene bruker minst tre timer foran skjerm hver dag på fritiden, viser tall fra Ungdata. I tillegg brukes skjerm på skolen.\n\nStatsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte denne uka Vollebekk skole i Oslo. Der har de et prøveprosjekt hvor lærere og foreldre kan styre når paddene til barna fungerer, og hvilke apper de har tilgang til. \n\n- Barn og unge bruker mye tid foran skjerm, og vi ser en økning etter pandemien. Vi vet for lite om skjermbruken til barn og unge er fornuftig, sier Brenna.\n\nUtvalget skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk, søvn, psykisk helse og læringsutfordringer. \n\nSamtidig lanserte i dag regjeringen og KS en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole. Strategien gir tydeligere støtte til kommunene og fylkeskommunene i møte med nye teknologier, digitale verktøy i opplæringen og det økende presset på barn og unges personvern. \n\nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-vite-mer-om-konsekvensene-av-barns-skjermbruk/id2972425/

Postet:
2023-04-20 19:47:09

Delt innhold:
Photos from Kunnskapsdepartementet (Norge)'s post