Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
I dag legger regjeringen fram forslag til en helt ny opplæringslov ⚖️\n\nBlant forslagene er:\n➡️ Rett til videregående opplæring frem til du faktisk har fullført skolen\n➡️ Rett til å bytte utdanningsprogram hvis du ombestemmer deg \n➡️ Mulighet til å ta flere fagbrev\n\n- Opplæringsloven er en av landets viktigste lover fordi den er selve rammeverket for at skolen skal lykkes. Den regulerer skolehverdagen til 820 000 barn og unge, og skal bidra til at elevene lærer og har det trygt og godt gjennom hele skolegangen sin, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.\n\nNå skal Stortinget ta stilling til forslaget til ny lov. Endringene skal etter planen gjelde fra skoleåret 2024.

Postet:
2023-03-24 12:48:45

Delt innhold:
Ny opplæringslov skal gjøre flere unge klare for arbeidslivet
Regjeringen legger i dag fram forslag til en helt ny opplæringslov. Den nye loven gir blant annet alle rett til videregående opplæring til de faktisk har fullført skolen, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg, og mulighet til å ta ...