Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Norske barn les stadig mindre, og brukar stadig meir tid på skjerm. No vil regjeringa løyve 115 millionar kroner til skulebøker i grunnskulen📘🏫\n\nI dag legg regjeringa fram forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023. Det er ei oppdatering av statsbudsjettet som vart lagt fram i oktober i fjor. I tillegg til skulebøker er det mellom anna foreslått: \n\n➡️30 millionar kroner til skulane sitt arbeid med dei nye læreplanane.\n➡️20 millionar kroner til tiltak som skal bidra til betre bemanning og høgare kompetanse i barnehage og skule når det gjeld nykomne barn og elevar frå Ukraina.\n➡️20 millionar kroner til å dekkje utgifter til reise og bustad for studentar på helse- og sosialfag, som får praksisplass langt unna studiestaden.\n➡️10 millionar kroner til Statped for å styrke læremiddeltilbodet til elevar med særskilde behov for tilrettelegging, mellom anna blinde, døve og teiknspråklege elevar.\n➡️6,5 millionar kroner i auka løyvinga til 22. juli-senteret for å bevare spor etter 22. juli. \n➡️5 millionar kroner til utvikling av samiske læremiddel.\n➡️5 millionar kroner til å etablere ei flyingeniørutdanning ved NTNU, og pengar til 25 studieplassar i året.\n➡️3,5 millionar kroner ekstra til NOKUT for raskare godkjenning av fagskular.\n\nHer kan du lese meir:\n✅https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/150-millionar-til-skuleboker-og-arbeid-med-lareplanane/id2976271/\n✅https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-opprette-ny-flyingeniorutdanning/id2976269/\n✅https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stotte-til-bustad-og-reise-for-studentar-i-praksis/id2976270/\n✅https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-tar-milliongrep-for-raskere-godkjenning-av-fagskoler/id2976273/

Postet:
2023-05-11 10:50:18

Delt innhold:
Norske barn les stadig mindre, og brukar stadig meir tid på skjerm. No vil regjeringa løyve 115 millionar kroner til skulebøker i grunnskulen📘🏫\n\nI dag legg regjeringa fram forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023. Det er ei oppdatering av statsbudsjettet som vart lagt fram i oktober i fjor. I tillegg til skulebøker er det mellom anna foreslått: \n\n➡️30 millionar kroner til skulane sitt arbeid med dei nye læreplanane.\n➡️20 millionar kroner til tiltak som skal bidra til betre bemanning og høgare kompetanse i barnehage og skule når det gjeld nykomne barn og elevar frå Ukraina.\n➡️20 millionar kroner til å dekkje utgifter til reise og bustad for studentar på helse- og sosialfag, som får praksisplass langt unna studiestaden.\n➡️10 millionar kroner til Statped for å styrke læremiddeltilbodet til elevar med særskilde behov for tilrettelegging, mellom anna blinde, døve og teiknspråklege elevar.\n➡️6,5 millionar kroner i auka løyvinga til 22. juli-senteret for å bevare spor etter 22. juli. \n➡️5 millionar kroner til utvikling av samiske læremiddel.\n➡️5 millionar kroner til å etablere ei flyingeniørutdanning ved NTNU, og pengar til 25 studieplassar i året.\n➡️3,5 millionar kroner ekstra til NOKUT for raskare godkjenning av fagskular.\n\nHer kan du lese meir:\n✅https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/150-millionar-til-skuleboker-og-arbeid-med-lareplanane/id2976271/\n✅https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-opprette-ny-flyingeniorutdanning/id2976269/\n✅https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stotte-til-bustad-og-reise-for-studentar-i-praksis/id2976270/\n✅https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-tar-milliongrep-for-raskere-godkjenning-av-fagskoler/id2976273/