Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Nå skal Vikingtidssamlingen få et nytt og trygt hjem! 👷\n \nI dag tok forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe det første gravmaskintaket på det nye vikingskipmuseet. Det skal romme noen av våre største nasjonalskatter.\n \n– Jeg er glad for at byggingen nå er i gang. Vikingtidssamlingen er trolig Norges aller mest betydningsfulle bidrag til verdens kulturarv, sier Borten Moe.

Postet:
2023-02-14 18:14:16

Delt innhold:
Fotos von Kunnskapsdepartementet (Norge)s Beitrag