Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
⭐️Regjeringen vil styrke samisktilbudet i barnehager og skoler ⭐️\n\nI dag la regjeringen fram den årlige meldingen til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Temaet for årets melding er kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. Regjeringen vil:\n\n🔸 Bedre tilgang til samisk barnehagetilbud og samisk opplæring i skolen\n🔸 Sørge for flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning\n🔸 Rekruttere flere til samiskspråklig høyere utdanning og forskning \n\n– Regjeringen vil at flere barn skal få et samisk barnehagetilbud, og at flere elever velger samisk i skolen. Vi trenger også at flere fullfører videregående med samisk, slik at flere kan gå videre til samiske lærerutdanninger og andre samiske studier. Får vi til dette, vil vi styrke samisk språk og identitet i samfunnet, sa kunnskapsminister Tonje Brenna da hun tirsdag besøkte den samiske skolen i Oslo sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Postet:
2023-03-24 18:00:04

Delt innhold:
Photos from Kunnskapsdepartementet (Norge)'s post