Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
I år er det nøyaktig 110 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge.\n \nFør 1913 hadde kvinnebevegelsen møtt en bastant mur av motstand. På Stortinget var det nesten tilløp til panikk da kvinnelig stemmerett for første gang ble debattert.\n \nMen datidens kvinnepionerer ga seg ikke. Kvinner skulle ha definisjonsmakt i demokratiet Norge. Det var ikke snakk om noe annet.\n \nI dag sitter vi ved kongens bord, vi sitter i landets øverste domstol og vi sitter i stortingssalen og utformer Norges lover.\n \nPå et drøyt århundre har vi kjempet frem retten til å ta del i demokratiet, til å bestemme over egen kropp og til å elske hvem man vil. Ikke minst har vi fjernet hindringer for å delta i utdanning og arbeidsliv på lik linje som menn. \n \nLikestillingen har kommet langt, men vi er på ingen måte i mål. Fortsatt gjenstår mange kamper. I Norge og i andre deler av verden.\n \nFortsatt er det nesten 130 millioner jenter som ikke får gå på skole. I over halvparten av verdens land gjøres det forskjell på jenter og gutters utdannelse. Og to tredjedeler av de som ikke kan lese i verden, er kvinner.\n \nJobben er stor og kampen er kontinuerlig. Da er det godt å samles til feiring, markering og kamp 8. mars, for å samle krefter til nye tak.\n \nGod 8.mars!\n \nKunnskapsminister Tonje Brenna

Postet:
2023-03-08 12:31:34

Delt innhold:
I år er det nøyaktig 110 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge.\n \nFør 1913 hadde kvinnebevegelsen møtt en bastant mur av motstand. På Stortinget var det nesten tilløp til panikk da kvinnelig stemmerett for første gang ble debattert.\n \nMen datidens kvinnepionerer ga seg ikke. Kvinner skulle ha definisjonsmakt i demokratiet Norge. Det var ikke snakk om noe annet.\n \nI dag sitter vi ved kongens bord, vi sitter i landets øverste domstol og vi sitter i stortingssalen og utformer Norges lover.\n \nPå et drøyt århundre har vi kjempet frem retten til å ta del i demokratiet, til å bestemme over egen kropp og til å elske hvem man vil. Ikke minst har vi fjernet hindringer for å delta i utdanning og arbeidsliv på lik linje som menn. \n \nLikestillingen har kommet langt, men vi er på ingen måte i mål. Fortsatt gjenstår mange kamper. I Norge og i andre deler av verden.\n \nFortsatt er det nesten 130 millioner jenter som ikke får gå på skole. I over halvparten av verdens land gjøres det forskjell på jenter og gutters utdannelse. Og to tredjedeler av de som ikke kan lese i verden, er kvinner.\n \nJobben er stor og kampen er kontinuerlig. Da er det godt å samles til feiring, markering og kamp 8. mars, for å samle krefter til nye tak.\n \nGod 8.mars!\n \nKunnskapsminister Tonje Brenna