Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
I dag blir det kjent kva slags trendar vi ser blant søkarane i år. Er det til dømes fleire eller færre søkarar enn i fjor? Og kva for utdanningsområde har størst vekst, og kva for utdanningsområde har størst nedgang? 📈\nSjå sendinga her👇

Postet:
2023-04-24 10:07:37

Delt innhold:
Pressekonferanse om søkartala til universitet, høgskular og fagskular
Måndag 24. april presenterer forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe, og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, årets søkartal til universitet, høgskular og fagskular.