Beta
Søket ga 93 treff.
Klima- og miljødep
2021-11-30 09:12:46

Klima- og miljøminister @EspenBarthEide har tatt over som president for FNs femte miljøforsamling (#UNEA5). Han leder siste etappe av forberedelsene fram til miljøtoppmøtet i Nairobi i Kenya i mars 2022: https://t.co/L7H1Y3MNem #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-30 08:29:40

Klima- og miljøminister @EspenBarthEide og @AlokSharma_RDG, som ledet #klimaforhandlingene i Glasgow (#COP26), er enige om at toppmøtet lyktes med hovedmålet: Samle verden rundt ambisjonen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader: https://t.co/AlO2r5in1Y #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-26 10:41:19

Klima- og miljødepartementet har behandla klager på rovviltnemndene sine vedtak om lisensfelling av inntil 26 ulvar utanfor ulvesona. Vedtaka er i all hovudsak stadfesta. Lisensfellinga startar 1. desember: https://t.co/0TjcW5WBTY #miljø #rovvilt

Klima- og miljødep
2021-11-24 12:21:05

#Skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda: Lokale aktørar inviteras til høyringsmøte mandag 29. november. Pressebrief kl. 10.45: https://t.co/PFCvgLAC1f #cwd #miljø @landbrukogmat

Klima- og miljødep
2021-11-24 12:05:25

Den nye raudlista fortel at det går feil veg med mange artar i Noreg. Regjeringa vil gjere meir for å redda norske artar frå å døy ut. https://t.co/Ve3ASymqzP #rodlista21 #miljø @Artsdatabanken

Klima- og miljødep
2021-11-23 17:13:06

Ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda tilrås ikkje av @InfoMattilsynet og @miljodir. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for @landbrukogmat og @kld: https://t.co/YXRLZSWtKX #skrantesjuke #cwd #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-22 15:18:30

Pressetreff om anbefaling om mulig ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda fra @miljodir og @InfoMattilsynet tirsdag 23.11 kl. 17 med statsråd Sandra Borch i @landbrukogmat og statssekretær Aleksander Øren Heen i @kldep: https://t.co/0tYJ6rPbpx #miljø #skrantesjuke

Ola Elvestuen
2021-11-11 12:00:26

RT @kldep: Global avtale om plastforurensning: De nordiske klima- og miljøministerne er enige om en politisk erklæring som viser Nordens støtte: https://t.co/mFH1DoJvrB #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-11 10:39:15

Global avtale om plastforurensning: De nordiske klima- og miljøministerne er enige om en politisk erklæring som viser Nordens støtte: https://t.co/mFH1DoJvrB #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-11 10:21:28

#Klimautvalget2050 ønsker innspill. Nå i startfasen ønsker de særlig å vite hva det er nyttig at utvalget ser på - helst før 24. november: https://t.co/xa62TLrWEc #miljø #klima

Klima- og miljødep
2021-11-04 13:37:50

#Klimautvalget2050 inviterer til webinar mandag 8. november for å presentere mandat og foreløpig plan. De skal vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050: https://t.co/ju1WJ8fqwo #miljø #klima

Klima- og miljødep
2021-11-02 16:11:40

Nesten 90 land går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Norge bidrar med erfaringer fra kutt i utslipp fra avfall og petroleum: https://t.co/Ya6MpJM3EN #miljø #klima #klimaforhandlingene #COP26

Klima- og miljødep
2021-11-02 11:13:40

Espen Barth Eide deltar på det nordiske klima- og miljøministermøte i København onsdag 3. november. Han ser fram til å samarbeide tett med sine nordiske kollegaer for å kutte utslipp av klimagasser og hindre plastforurensning: https://t.co/3VKM0nFhOe #miljø #NordiskMinisterråd

Klima- og miljødep
2021-11-01 10:52:04

Under #klimaforhandlingene i Glasgow (#COP26) diskuterer verdens land om hvordan vi skal håndtere #klimaendringer og redusere globale utslipp av #klimagasser på en rettferdig måte: https://t.co/PHhgEfgLDC #miljø #klima https://t.co/usuom2E2pp

Klima- og miljødep
2021-11-01 08:21:15

#Klimautvalget2050 skal vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050. Utvalget inviterer til webinar mandag 8. november for å presentere mandat og foreløpig plan for arbeidet: https://t.co/ju1WJ8fqwo #miljø #klima

SMK
2021-10-29 15:04:11

RT @kldep: Det trengs et krafttak på #klimafinansiering. Det krever både penger og kompetanse, og dette skal Norge bidra til. Regjeringen dobler derfor Norges årlige finansiering fra 7 milliarder kroner til 14 milliarder: https://t.co/ygEz33GrX7 #miljø #klima #COP26

Klima- og miljødep
2021-10-29 14:47:40

Det trengs et krafttak på #klimafinansiering. Det krever både penger og kompetanse, og dette skal Norge bidra til. Regjeringen dobler derfor Norges årlige finansiering fra 7 milliarder kroner til 14 milliarder: https://t.co/ygEz33GrX7 #miljø #klima #COP26

Klima- og miljødep
2021-10-29 10:30:02

#Klimaforhandlingene (#COP26): Fra 31. oktober til 12. november 2021 møtes medlemslandene i FNs klimakonvensjon i Glasgow. Her finner du norske hovedposisjoner for klimatoppmøtet i Skottland: https://t.co/PHhgEfgLDC #miljø #klima https://t.co/CJ4oFe00G6

Klima- og miljødep
2021-10-29 10:26:02

#Klimaforhandlingene (#COP26): Fra 31. oktober til 12. november 2021 møtes medlemslandene i FNs klimakonvensjon i Skottland. Den norske delegasjonen ledes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide: https://t.co/PHhgEfgLDC #miljø #klima

Klima- og miljødep
2021-10-28 11:21:57

Svært oppløftende at norske forskningsmiljøer henter en halv milliard til #klimaforskning fra EUs rammeprogram. Norske miljøer er med i 23 av 72 prosjekter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide: https://t.co/RM2E2s3A5T #miljø #klima @HorizonEU @forskningsradet @km_dep

Laster...
Laster...