Beta
Søket ga 101 treff.
Espen Barth Eide
2023-03-30 16:21:10

RT @miljodir: Seminar om utslipp av #klimagasser fra skog og arealbruk 11. april klokken 10. Fire direktorater leverer rapport til klima- og miljøminister Espen Barth Eide: https://t.co/WwoUAMOrev #miljø #klima @kldep

Ola Elvestuen
2023-02-07 21:03:15

RT @miljodir: I dag har Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland  lagt fram et forslag om å forby alle PFASer i EU. #PFAS kalles ofte evighetskjemikalier fordi de  ikke brytes ned i naturen. PFAS finnes over alt. https://t.co/pTtKl4v5i7 #miljøgift #miljø

Sofie Marhaug
2022-05-18 18:23:48

RT @TVermes: Hvis #Lågendeltaet verneområde blir ødelagt av firefelts motorvei, antydet @EspenBarthEide på spørsmål fra @SofieMarhaug at veibyggeren kan bygge et alternativt naturområde lik Lågendeltaet! #klima #miljø #spørretimen

Klima- og miljødep
2021-12-20 14:43:06

#Luftforurensning er det miljøproblemet i Norge som påvirker helsa vår mest. Når vi nå strammer inn kravene for hvor mye svevestøv som er lov i utelufta, er det viktig for både folkehelsa og miljøet: https://t.co/DfJ5lm9ORq #miljø #luftkvalitet

Klima- og miljødep
2021-12-17 15:15:50

Regjeringen verner 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater. Områdene og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden. #skogvern #miljø

Klima- og miljødep
2021-12-17 15:14:16

Klima- og miljøminister @EspenBarthEide: Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene i det grønne skiftet. De tre hydrogenprosjektene viser på en god måte hvordan @EnovaSF fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet. #klima #miljø

Klima- og miljødep
2021-12-17 15:08:18

Regjeringen verner 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden: https://t.co/FxSTe37y7u #miljø #skogvern

Klima- og miljødep
2021-12-07 13:11:20

#Matsvinn: Klima- og miljøminister @EspenBarthEide, landbruks- og matminister @SandraNBorch, barne- og familieminister @KToppe og matbransjen legger fram resultater om reduksjon av matsvinn onsdag 8. desember kl. 9: https://t.co/rUf3z1yBE8 #kuttmatsvinn2030 #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-30 09:12:46

Klima- og miljøminister @EspenBarthEide har tatt over som president for FNs femte miljøforsamling (#UNEA5). Han leder siste etappe av forberedelsene fram til miljøtoppmøtet i Nairobi i Kenya i mars 2022: https://t.co/L7H1Y3MNem #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-30 08:29:40

Klima- og miljøminister @EspenBarthEide og @AlokSharma_RDG, som ledet #klimaforhandlingene i Glasgow (#COP26), er enige om at toppmøtet lyktes med hovedmålet: Samle verden rundt ambisjonen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader: https://t.co/AlO2r5in1Y #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-26 10:41:19

Klima- og miljødepartementet har behandla klager på rovviltnemndene sine vedtak om lisensfelling av inntil 26 ulvar utanfor ulvesona. Vedtaka er i all hovudsak stadfesta. Lisensfellinga startar 1. desember: https://t.co/0TjcW5WBTY #miljø #rovvilt

Klima- og miljødep
2021-11-24 12:21:05

#Skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda: Lokale aktørar inviteras til høyringsmøte mandag 29. november. Pressebrief kl. 10.45: https://t.co/PFCvgLAC1f #cwd #miljø @landbrukogmat

Klima- og miljødep
2021-11-24 12:05:25

Den nye raudlista fortel at det går feil veg med mange artar i Noreg. Regjeringa vil gjere meir for å redda norske artar frå å døy ut. https://t.co/Ve3ASymqzP #rodlista21 #miljø @Artsdatabanken

Klima- og miljødep
2021-11-23 17:13:06

Ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda tilrås ikkje av @InfoMattilsynet og @miljodir. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for @landbrukogmat og @kld: https://t.co/YXRLZSWtKX #skrantesjuke #cwd #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-22 15:18:30

Pressetreff om anbefaling om mulig ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda fra @miljodir og @InfoMattilsynet tirsdag 23.11 kl. 17 med statsråd Sandra Borch i @landbrukogmat og statssekretær Aleksander Øren Heen i @kldep: https://t.co/0tYJ6rPbpx #miljø #skrantesjuke

Ola Elvestuen
2021-11-11 12:00:26

RT @kldep: Global avtale om plastforurensning: De nordiske klima- og miljøministerne er enige om en politisk erklæring som viser Nordens støtte: https://t.co/mFH1DoJvrB #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-11 10:39:15

Global avtale om plastforurensning: De nordiske klima- og miljøministerne er enige om en politisk erklæring som viser Nordens støtte: https://t.co/mFH1DoJvrB #miljø

Klima- og miljødep
2021-11-11 10:21:28

#Klimautvalget2050 ønsker innspill. Nå i startfasen ønsker de særlig å vite hva det er nyttig at utvalget ser på - helst før 24. november: https://t.co/xa62TLrWEc #miljø #klima

Klima- og miljødep
2021-11-04 13:37:50

#Klimautvalget2050 inviterer til webinar mandag 8. november for å presentere mandat og foreløpig plan. De skal vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050: https://t.co/ju1WJ8fqwo #miljø #klima

Klima- og miljødep
2021-11-02 16:11:40

Nesten 90 land går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Norge bidrar med erfaringer fra kutt i utslipp fra avfall og petroleum: https://t.co/Ya6MpJM3EN #miljø #klima #klimaforhandlingene #COP26

Laster...
Laster...