Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Regjeringen verner 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden: https://t.co/FxSTe37y7u #miljø #skogvern

Emneknagger:

Postet:
2021-12-17 15:08:18

Delt innhold:
Verner 26 viktige skogområder
Regjeringen verner 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog og er levested for mange truede arter.