Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
#Klimautvalget2050 ønsker innspill. Nå i startfasen ønsker de særlig å vite hva det er nyttig at utvalget ser på - helst før 24. november: https://t.co/xa62TLrWEc #miljø #klima

Emneknagger:

Postet:
2021-11-11 10:21:28

Delt innhold:
Klimautvalget 2050 ber om skriftlige innspill innen 24. november - Klimautvalget 2050
Klimautvalget 2050 ønsker innspill. Nå i startfasen ønsker vi særlig å vite hva det er nyttig at utvalget ser på ...