Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Klima- og miljødepartementet har behandla klager på rovviltnemndene sine vedtak om lisensfelling av inntil 26 ulvar utanfor ulvesona. Vedtaka er i all hovudsak stadfesta. Lisensfellinga startar 1. desember: https://t.co/0TjcW5WBTY #miljø #rovvilt

Emneknagger:

Postet:
2021-11-26 10:41:19

Delt innhold:
Lisensfelling utanfor ulvesona er stadfesta
Klima- og miljødepartementet har behandla klager på rovviltnemndene sine vedtak om lisensfelling av inntil 26 ulvar utanfor ulvesona. Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona startar 1. desember.