Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Klima- og miljøminister @EspenBarthEide: Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene i det grønne skiftet. De tre hydrogenprosjektene viser på en god måte hvordan @EnovaSF fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet. #klima #miljø

Emneknagger:

Postet:
2021-12-17 15:14:16

Delt innhold:
Enova støtter tre industriprosjekter med over 1 milliard norske kroner. Hydrogen er klimaløsningen i alle prosjektene.
Enova støtter tre industriprosjekter med over 1 milliard norske kroner. Hydrogen er den sentrale klimaløsningen i alle prosjektene.