Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda tilrås ikkje av @InfoMattilsynet og @miljodir. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for @landbrukogmat og @kld: https://t.co/YXRLZSWtKX #skrantesjuke #cwd #miljø

Emneknagger:

Postet:
2021-11-23 17:13:06

Delt innhold:
Tilrår ikkje ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda
Mattilsynet og Miljødirektoratet er samde i si tilråding til departementa. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for vidare handtering av skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda.