Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
#Luftforurensning er det miljøproblemet i Norge som påvirker helsa vår mest. Når vi nå strammer inn kravene for hvor mye svevestøv som er lov i utelufta, er det viktig for både folkehelsa og miljøet: https://t.co/DfJ5lm9ORq #miljø #luftkvalitet

Emneknagger:

Postet:
2021-12-20 14:43:06

Delt innhold:
Strengere krav mot luftforurensning
Regjeringen senker grensene for hvor mye svevestøv som skal være tillatt i utelufta.