Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Nesten 90 land går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Norge bidrar med erfaringer fra kutt i utslipp fra avfall og petroleum: https://t.co/Ya6MpJM3EN #miljø #klima #klimaforhandlingene #COP26

Emneknagger:

Postet:
2021-11-02 16:11:40

Delt innhold:
Norge med på viktig internasjonalt metan-initiativ
Nesten 90 land går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Norge bidrar med erfaringer fra kutt i utslipp fra avfall og petroleum,