Beta
Søket ga 280 treff.
Kristelig Folkeparti
2022-11-13 17:33:00

Gratulerer med farsdagen til alle fedre💛 En ekstra anerkjennelse går til alle pappaer som er aleneforsørgere. Dere gjør verdens viktigste jobb i å investere i barna! Familiene er samfunnets minste, men viktigste fellesskap. KrF kjemper for valgfrihet og trygghet for alle familier. Har du en pappa du vil gratulere? Send gjerne en hilsen i kommentarfeltet☺️

Kristelig Folkeparti
2022-11-11 14:19:36

KrF vil øke barnetrygden med 2,5 mrd kroner i budsjettet for neste år! \n\nI en tid hvor stadig flere sliter velger KrF å prioritere det viktigste. I vårt alternative budsjett økes barnetrygden til 2000 kr i måneden for barn under 6 år og 1250 kr for barn fra 6 til 18 år - kombinert med fritidskortet.\n\nBarnetrygd er et av de mest treffsikre tiltakene mot barnefattigdom. KrF økte barnetrygden med 8200 kr i forrige periode. Hvert eneste år Senterpartiet og Arbeiderpartiet har styrt sammen i dette tusenåret har de reelt sett kuttet i barnetrygden. Det gjør regjeringen også nå, til tross...

Kristelig Folkeparti
2022-11-11 09:30:43

Få med deg partileder Olaug Bollestad sin tale til landsstyret klokken 11!💛 Følg med her på Facebook! Skal du se på? 🎥

Kristelig Folkeparti
2022-11-10 09:22:32

Takk for tilliten, dette motiverer🥳🤩\n\nVil du bli med på laget? Meld deg inn i KrF i dag: https://krf.no/blimedlem

Kristelig Folkeparti
2022-11-09 19:24:27

Vi vet at barnetrygden er treffsikker. Familiene etterspør økt barnetrygd og forskerne sier at økt barnetrygd fungerer‼️ Likevel hverken øker eller prisjusterer regjeringen den, som i praksis betyr at den kuttes. Hver gang Senterpartiet og Arbeiderpartiet har hatt makt og ansvar for statsbudsjettet de siste 25 årene så har de aldri økt eller justert den❌ \n\nKrF spurte Barne- og Familieministeren i dag om hvorfor Senterpartiet og Arbeiderpartiet kutter reelt i barnetrygden hver gang de har sjansen🤔 Hva synes du regjeringen burde gjort?

Kristelig Folkeparti
2022-11-08 17:52:07

I dag har Olaug besøkt Gatehospitalet Oslo og Kirkens SOS. To viktige organisasjoner som hjelper dem som det offentlige ikke klarer å hjelpe, de som ofte faller mellom to stoler. \n\nIstedenfor å styrke og verdsette ideelle aktører som et viktig supplement i helsetjenesten, går regjeringen til kamp mot alt som ikke heter “stat”, fjerner øremerket støtte og kaster organisasjonene brått inn i usikkerhet og unødvendig byråkrati. \n\nDette er folk som er tett på problemene, og kompetansen de besitter kan ikke måle seg med noe annet sted. De er trent på å håndtere komplekse skjebner, livssituasjoner og sykdomsbilder. Når offentlige helsetjenester...

Kristelig Folkeparti
2022-11-08 10:50:20

KrF kjemper for en trygg og god oppvekst for alle barn💛 KrFs gjennomslag for lærernormen har resultert i 2500 flere lærere i skolen og nye evalueringer viser at det var en skikkelig god investering!\n\nDet handler om å ha tid til å se hver enkelt elev og tilpasse undervisningen til ulike elevers behov. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-11-06 15:59:42

Internasjonal solidaritet er alltid viktig, men i dagens situasjon der pandemi, klimakrise, sult og krig rammer samtidig er det enda viktigere enn vanlig🌍 Dagens regjering velger allikevel å kutte i bistandsbudsjettet ved å snu ryggen til bistandsprosenten❌ KrF jobber for en helomvending fra regjeringen: Ikke kutt i bistanden til verdens fattigste! \n\nEngasjer deg i KrF du også! Det nytter👊🏼 https://krf.no/blimedlem

Kristelig Folkeparti
2022-11-04 10:14:44

Hipp hurra for vår kjære partileder @olaugjohanna 🥳💛🌟 Ønsk henne til lykke med dagen i kommentarfeltet👇🏼

Kristelig Folkeparti
2022-11-03 13:54:21

Nå er det på tide med målrettede tiltak som gir drahjelp til husholdningene i en krevende tid! Strømkrisen rammer samtidig med økt rente og stigende priser på flere områder. Når staten tjener milliarden på den samme strømkrisen, mener KrF det er rimelig å gi husholdningene tilstrekkelig kompensasjon!\n\nKrF foreslår derfor en forsterket strømstøtte på full tilbakebetaling over 50 øre. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-11-02 12:04:18

Alle eldre fortjener en god fastlege, gode og trygge omsorgstjenester og et eldreombud som taler deres sak! Helse- og omsorgstjenesten i Norge er under et stort press. KrF mener helsetjenesten skal være sterkest når du er svakest! Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-10-27 15:44:07

115 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge. Barnetrygden er DEN mest treffsikre støtten vi har mot familier i lavinntekt. KrF tok familiefattigdom på alvor og økte barnetrygden for første gang på over 20 år i forrige stortingsperiode. I dagens situasjon hvor mange familier sliter økonomisk i møte med store prisøkninger krever KrF at barnetrygden økes igjen! Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-10-26 15:18:05

Regjeringen sier kuttet i støtten til Matsentralen var en «feil». Man kan jo lure på om det var en trykkfeil, eller om det ble feil på grunn av de sterke reaksjonene de har fått🤔 KrF spurte statsministeren i dag om han også mener det var en feil at øremerkingen til aktører som Gatehospitalet, som hjelper de aller mest sårbare, forsvant❌ Hva mener du om disse kuttene?

Kristelig Folkeparti
2022-10-25 12:41:02

Friskoler truer ikke den offentlige skolen, men er tvert imot et viktig supplement‼️ Elever er ulike, da trenger vi også ulike skoler - KrF vil sikre retten til å velge en friskole for dem som ønsker det!

Kristelig Folkeparti
2022-10-21 15:14:33

Mange familier sliter økonomisk i møte med store prisøkninger. Barnetrygden er det mest treffsikre tiltaket for å løfte familier ut av lavinntekt. KrF vil fortsette å prioritere en økning i barnetrygden! Enig?

Kristelig Folkeparti
2022-10-19 14:27:05

Folk skjønner at vi har en energikrise, folk er interessert i å bruke mindre strøm og folk forstår alvoret⚡️ Men folks økonomi strekker ikke til - vinteren kommer og strømprisene øker❄️

Kristelig Folkeparti
2022-10-19 11:54:09

En stor andel familier står i valget mellom å betale for mat eller strøm❌ KrF etterlyser mer målrettede tiltak som gir drahjelp til husholdningene i en krevende tid. Strømkrisen må sees i sammenheng med stigende priser på flere områder og økt rente. Når staten tjener milliarder på den samme strømkrisen, mener KrF det er rimelig å betale en større andel tilbake til husholdningene gjennom en kompensasjonsordning. \n\nKrF foreslår derfor en forsterket strømstøtte på full tilbakebetaling over 50 øre. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-10-17 13:46:21

Regjeringen gjør valgfrihet til et privilegium kun for de rike når de kutter støtte til friskoler. Skolenes store ekstrakostnader må dekkes inn ved høyere skolepenger, dårligere tilbud til elevene eller i verste fall nedleggelse. \n\nFriskoler truer ikke den offentlige skolen, men er tvert imot et viktig supplement. Elever er ulike, da trenger vi også ulike skoler. \n\nÅ kutte til friskoler er ingen «rydde-jobb» som Arbeiderpartiet kaller det. Det er smålige ideologiske kutt som går aller mest ut over skolehverdagen for friskoleelever og familienes valgfrihet. Enig?

Kristelig Folkeparti
2022-10-13 15:53:57

Regjeringen bør lytte til kloke ord fra Gro - dropp kuttet i bistand!

Kristelig Folkeparti
2022-10-12 11:16:13

Regjeringen struper støtte til en rekke frivillige aktører som Frelsesarmeen og BlåKors❌ Det fører til mer usikkerhet og byråkrati for organisasjonene, og dermed mindre hjelp til dem som trenger det. I «frivillighetens år» strupes støtte til frivillige organisasjoner, de som fanger opp dem det offentlige ikke klarer å hjelpe.\n\nNå må disse organisasjonene søke om støtte innen 1.desember, vente på et langt svar utpå vårparten og håpe på at det kanskje kommer penger i mai. Det kan bety at ansatte blir tvunget til å se seg rundt etter andre ting å gjøre. Dersom det skjer vil det direkte ramme hjelpetilbudene og...

Laster...
Laster...