Beta
Søket ga 381 treff.
Kristelig Folkeparti
2023-08-08 16:30:56

Regjeringens beslutning om å bruke store deler av den tilgjengelige kraften i Finnmark på å elektrifisere Melkøya er svært uheldig. Dette vil gå utover befolkningen og annen industri i Nord. En mye bedre løsning ville vært å bygge ut karbonfangst- og lagring. Det er kanskje noe dyrere for Equinor, men billigere for resten av Finnmark. Prinsippet om at utslipper betaler er viktig i denne sammenheng! \n\nJeg ser også skeptisk på at regjeringen sier ja til Melkøya før både nett og strøm har fått konsesjon - dette fremstår som å selge skinnet før bjørnen er skutt. I verste fall kan dette...

Kristelig Folkeparti
2023-08-07 16:00:08

Det er fantastisk at det nå vokser frem en sterk bevegelse av sosiale entreprenører i Norge. Dette vil vi styrke ved å blant annet opprette et fond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstarten av nye og ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer, sier nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein.⬆️\n\nDet trengs bedre skatteincentiver for å investere i gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter.👏\n\nDet er tragisk at dagens regjering har økt skattenivået slik at norske gründere jages ut av landet. 99% av bedriftene våre er små- og mellomstore bedrifter❗❗ Skal vi opprettholde den verdiskapingskraften disse representerer, hvor...

Kristelig Folkeparti
2023-08-03 16:02:38

KrF innførte fritidskortet og sikret at alle barn og unge fikk mulighet til å delta gratis på en fritidsaktivitet. Den muligheten fjernet regjeringen Støre da de knabbet nærmere 2 milliarder fra barns deltakelse - med et pennestrøk. ❗❗\n\nFamiliers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering.💛 Utfordringene til familier med lav eller ingen inntekt er ulike. Resultatet er det samme: Det går utover barna!\n\nRegjeringens strategi har vært å innføre en fritidskasse. I stedet for å la seg inspirere av suksessen med fritidskort fra Island, ønsker de altså en...

Kristelig Folkeparti
2023-08-02 20:00:09

Kjell Ingolf Ropstad er tydelig i dag i Fædrelandsvennen. Det er på tide å gjøre noe med strømprisforskjellene - Her henger regjeringen langt bak❗\n\nEr virkelig regjeringens plan at dette bare fortsetter? Dette har de diskutert i to år nå, men det eneste regjeringen har gjort for befolkningen på Sørlandet er å sette ned et utvalg som fortsatt ikke har levert noe. Regjeringen må se på nye mekanismer og støtteordninger som utjevner forskjellene hvis dette fortsetter💥\n\n"Jeg tror det er mange som ser urettferdigheten i at Hennig Olsen må betale dobbelt så mye for strømmen som Diplom-Is – midt i de beste...

Kristelig Folkeparti
2023-08-02 16:00:11

Før sommeren besøkte Olaug demenslandsbyen Dronning Ingrids hage☀ Her snakket hun med NRK om KrFs "Noen som kjenner deg-reform"💛\nKrF vil ha en eldreomsorg som ser hele mennesker, hele livet. Vi ønsker å implementere prinsippet om «noen som kjenner deg» i hele eldreomsorgen. Vi tror ikke at det er kommunen eller staten som gjør det alene, men sammen med frivilligheten og de pårørende. Vi vet jo at ressursene fremover også blir mangelvare, så spørsmålet blir jo til syvende og sist hvordan vi skaper god og verdig eldreomsorg – ikke bare helseomsorg til eldre – på en bærekraftig og trygg måte💛 \nEnig?

Kristelig Folkeparti
2023-07-09 10:00:08

KrF mener samfunnet har godt av at én dag i uka er litt annerledes enn de andre. Det er en dag der de fleste kan ha fri, og der man kan samle venner og familie for å tilbringe tid sammen eller gjøre andre aktiviteter💛\n\nFor KrF er frihet noe mer enn det å ha frihet til å shoppe hele døgnet hele uka. For KrF handler frihet også om å ha frihet til å være sammen med familie og venner og nyte et samfunn med mer hvilepuls enn de andre dagene i uka 👩‍👧\n\nHvis man skal ha en dag der familie og...

Kristelig Folkeparti
2023-07-07 16:29:08

KrF vil ha et mylder av store og små trossamfunn i landet vårt og fikk derfor kjempet gjennom en grense på at trossamfunn med 50 medlemmer kvalifiserer for støtte💛\n\nNå foreslår regjeringen en grense på minst 100 medlemmer for å få statsstøtte. Det betyr at 25 prosent av norske trossamfunn vil miste støtten❗❗\nTrossamfunnene er viktige i manges liv, og utgjør en samfunnskapende kraft som har formet det samfunnet vi har. Derfor er KrF svært skuffet over at regjeringen velger å endre på loven KrF fikk gjennomslag for da vi satt i regjering. \n\nKrF er og vil alltid være garantisten for menigheter,...

Kristelig Folkeparti
2023-07-07 11:31:36

Torsdag morgen stilte nestleder Ida Lindtveit Røse opp hos TV 2 i debatt mot barne- og familieminister Toppe om at regjeringens kutt til alarmtelefonen betød stengte linjer i sommer. Dette kuttet ville bety at barn og unge som opplever vold, hadde færre steder å henvende seg til❗️❗️\nSenere i går ettermiddag snudde regjeringen og bevilget en del av pengene de kuttet tilbake igjen💛\nAlarmtelefonen tar i mot mellom 50 og 100 samtaler fra svært sårbare barn. Nå kan alarmtelefonen bemannes hele sommeren💛 Det er vi i KrF glade for at skjer. Vi vet hvor viktig det er når unge opplever vold å...

Kristelig Folkeparti
2023-07-06 16:18:09

KrF mener det er på tide å gi foreldre verktøy for å slå tilbake mot sosiale mediers rolle i barns liv💥\nI dag er ni av ti 9–18-åringer i Norge på sosiale medier og halvparten av alle ni- og tiåringer. I dag er aldersgrensen 13 år, men det er åpenbart for enkelt å lyve på alderen for å opprette en slik konto.\nDerfor foreslår KrF at aldersgrensen på sosiale medier må følges av krav om registrering og innlogging med verifiserbar løsning, som for eksempel bank-ID og foreldres samtykke opp til 16 år.\nBarn skal få være barn, ha trygge og gode liv –...

Kristelig Folkeparti
2023-06-29 15:32:27

I land der aktiv dødshjelp innføres, utvides regelverket til å gjelde flere og flere. Livet er uendelig mye verdt i kraft av seg selv. Samfunnet bør fremme livshjelp, ikke dødshjelp💛\n\nKrF mener svaret til mennesker med store lidelser ikke skal være dødshjelp, men et samfunn som stiller nok ressurser til disposisjon for å lindre fysisk og psykisk smerte. Et samfunn som står opp for og viser omsorg for alle mennesker – uansett hvilken situasjon de er i💛\n\nKrF frykter at å innføre aktiv dødshjelp vil være med på å legge et press på noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt....

Kristelig Folkeparti
2023-06-20 19:13:01

KrF mener det er feil å åpne opp for aktiv dødshjelp💛 Målet bør være at ingen mennesker ønsker å dø fordi de føler de er en byrde for familien sin. Samfunnet skal ha helsehjelp, omsorg og pleie som sikrer mennesker et verdig liv. Vi må sikre at den enkelte får god smertelindring og en helhetlig omsorg mot livets slutt🌻 Vi må ivareta folks verdighet mot livets slutt, og vi må avlaste pårørende når dette trengs. Retten til å dø, kan for en del fort bli plikten til å dø.\nMed aktiv dødshjelp må man trekke opp en grense. Når er et...

Kristelig Folkeparti
2023-06-18 12:06:34

KrF vil kutte momsen på frukt og grønt!🍏 \nHva koster det å leve etter 5-om-dagen for en familie på fire? Det måtte Olaug finne ut av👇🏻

Kristelig Folkeparti
2023-06-14 14:20:03

KrF mener vi må bevare kontantstøtten! 👶🏼 \n\nAlle familier er ulike, og har ulike behov. Derfor er vi opptatt av at familiene skal ha friheten til å velge selv hva som er best for dem!\n\nNestleder Ida Lindtveit Røse har i dag vært på markering for bevaring av kontantstøtten. 💛\n\nHva mener du?

Kristelig Folkeparti
2023-05-15 13:17:33

I dag er den internasjonale familiedagen. KrF ønsker å sikre alle familier tid til det viktigste💛 Enig?👨‍👧

Kristelig Folkeparti
2023-05-13 10:00:05

Sammenhengen mellom unges psykiske problemer og bruk av sosiale medier er svært sterk❗ KrF mener det trengs en verifiserbar aldersgrense på 13 år for sosiale medier💪🏼 I dag er aldersgrensen 13 år, men halvparten av 9 og 10-åringer er likevel på sosiale meder📱 Derfor mener vi at aldersgrensen må følges av krav om registrering og innlogging med verifiserbar løsning, som for eksempel BankID✅ Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-05-12 09:24:09

Gratulerer med sykepleierdagen💛 Sykepleiere har en nøkkelrolle i den norske helsetjenesten. \n\nAnsatte i helsevesenet i Norge har ingen lett oppgave - og skoen trykker på mange steder samtidig. Det anslås at vi vil mangle hele 54.000 sykepleiere og helsefagarbeidere i 2040. Hver femte sykepleier forlater yrket innen ti år. Dette er alvorlig, og noe alle partier må ta tak i❌\n\nKrF mener Norge trenger et sykepleierløft💪 Derfor har vi fremmet 18 forslag i Stortinget for å løfte sykepleieryrket og sikre at vi har nok helsepersonell i fremtiden!\n\nTusen takk for jobben dere gjør!💛💛

Kristelig Folkeparti
2023-05-10 12:40:27

Barn og unge er for verdifulle til at de ikke skal få rett behandling og oppfølging💛 Nylig kom en oppsiktsvekkende rapport om helsetilbudet for barn og unge med kjønnsinkongruens. I dag er det ingen som kan bekrefte at behandlingen som tilbys er forsvarlig, det er nærmest null kunnskap om langtidsvirkninger. \n\nDet er ingen i dag som kan garantere forsvarligheten av disse irreversible behandlingene. Denne svært unge pasientgruppen risikerer uforsvarlig og skadelig behandling. Som samfunn har vi sviktet noen av de aller mest sårbare blant oss. KrF mener det er på høy tid å trekke i bremsen for å innhente mer...

Kristelig Folkeparti
2023-05-09 10:23:40

KrF mener vi må verne om KRLE-faget💛 I snart 10 år har det vært ro rundt KRLE-faget, men nå går regjeringen motsatt vei og fjerner fagets særstilling❌ \n\nKristendommen har en spesiell plass i den norske kulturarven, noe som bør bevares og videreføres til nye generasjoner! Det er helt naturlig at KRLE har en egen plass i opplæringsloven💪🏼 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-05-08 10:17:00

Gratulerer med frigjøringsdagen🇧🇻 I dag, 8.mai, feirer vi at Norge ble frigjort fra en grusom okkupasjon (1940-1945). Vi hedrer alle veteraner og deres familier som har tjenestegjort for Norge💛\n\nBildet er av en gruppe mennesker som hilser et av de aller første norske flyene som ankom Norge fra England i maidagene 1945.

Kristelig Folkeparti
2023-05-06 10:00:05

Forskning viser at lesing på skjerm gir mindre læring📗 KrF mener derfor at skolen trenger flere bøker, ikke flere nettbrett💪 Er du enig?

Laster...
Laster...