Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
KrF mener det er feil å åpne opp for aktiv dødshjelp💛 Målet bør være at ingen mennesker ønsker å dø fordi de føler de er en byrde for familien sin. Samfunnet skal ha helsehjelp, omsorg og pleie som sikrer mennesker et verdig liv. Vi må sikre at den enkelte får god smertelindring og en helhetlig omsorg mot livets slutt🌻 Vi må ivareta folks verdighet mot livets slutt, og vi må avlaste pårørende når dette trengs. Retten til å dø, kan for en del fort bli plikten til å dø.\nMed aktiv dødshjelp må man trekke opp en grense. Når er et menneske sykt nok for å kunne avslutte livet. Da begynner vi å gradere vi livene til folk. Jeg vil ikke at vi som samfunn skal bestemme når et liv er verdt å leve eller ikke. Jeg vil ikke ha et samfunn der syke skal ønske å avslutte livet, fordi de føler seg som en byrde for samfunnet💛\nEnig?

Postet:
2023-06-20 19:13:01