Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
KrF innførte fritidskortet og sikret at alle barn og unge fikk mulighet til å delta gratis på en fritidsaktivitet. Den muligheten fjernet regjeringen Støre da de knabbet nærmere 2 milliarder fra barns deltakelse - med et pennestrøk. ❗❗\n\nFamiliers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering.💛 Utfordringene til familier med lav eller ingen inntekt er ulike. Resultatet er det samme: Det går utover barna!\n\nRegjeringens strategi har vært å innføre en fritidskasse. I stedet for å la seg inspirere av suksessen med fritidskort fra Island, ønsker de altså en ordning der man skal stå med lua i hånda og be om penger. Dessuten er fritidskassen kun på 91 millioner, mot et fritidskort der vi var villige til å prioritere opp mot 2 milliarder kroner. Altså en betydelig nedprioritering.⁉\n\nBarn skjermer sine foreldre, og sier heller at de ikke på fritidsaktiviteter, dersom de vet at foreldres lommebok ikke strekker til. Dermed dukker de heller aldri opp på treningen, slik at en flott lagleder kan gi hjelp til å betale kontingenten, slik jeg vet mange klubber gjør. Derfor er det så verdifullt at alle kan få et fritidskort.👏\nAlle skal få mulighet til å delta i idrett og fritidsaktiviteter i Norge. Regjeringens manglende handlekraft gjør fritidsaktiviteter til et økonomisk privilegium. Dette vil vi rydde opp i! Alle barn og unge - uavhengig av foreldres økonomiske og sosiale bakgrunn - skal ha lik mulighet til å delta.⚽️🎹

Postet:
2023-08-03 16:02:38