Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
KrF mener det er på tide å gi foreldre verktøy for å slå tilbake mot sosiale mediers rolle i barns liv💥\nI dag er ni av ti 9–18-åringer i Norge på sosiale medier og halvparten av alle ni- og tiåringer. I dag er aldersgrensen 13 år, men det er åpenbart for enkelt å lyve på alderen for å opprette en slik konto.\nDerfor foreslår KrF at aldersgrensen på sosiale medier må følges av krav om registrering og innlogging med verifiserbar løsning, som for eksempel bank-ID og foreldres samtykke opp til 16 år.\nBarn skal få være barn, ha trygge og gode liv – og det uten presset sosiale medier skaper💛 Enig med Dag Inge Ulstein?

Postet:
2023-07-06 16:18:09