Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
KrF mener vi må verne om KRLE-faget💛 I snart 10 år har det vært ro rundt KRLE-faget, men nå går regjeringen motsatt vei og fjerner fagets særstilling❌ \n\nKristendommen har en spesiell plass i den norske kulturarven, noe som bør bevares og videreføres til nye generasjoner! Det er helt naturlig at KRLE har en egen plass i opplæringsloven💪🏼 Er du enig?

Postet:
2023-05-09 10:23:40