Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Det er fantastisk at det nå vokser frem en sterk bevegelse av sosiale entreprenører i Norge. Dette vil vi styrke ved å blant annet opprette et fond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstarten av nye og ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer, sier nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein.⬆️\n\nDet trengs bedre skatteincentiver for å investere i gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter.👏\n\nDet er tragisk at dagens regjering har økt skattenivået slik at norske gründere jages ut av landet. 99% av bedriftene våre er små- og mellomstore bedrifter❗❗ Skal vi opprettholde den verdiskapingskraften disse representerer, hvor det både skapes arbeidsplasser og mange er vesentlige økonomiske bidragsytere til frivilligheten lokalt, må rammevilkårene styrkes – ikke svekkes. Vi vil jobbe for at skattetrykket for små og mellomstore bedrifter må ned, at formuesskatten på arbeidende kapital må bort og for bedre skatteincentiver for å investere i gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter.\nNår samfunn bygges nedenfra, er det ofte gjennom et samspill mellom lokalt næringsliv og de frivillige ildsjelene. Frivilligheten er på mange måter kjernen i det norske samfunnsfellesskapet. Her skapes bånd og tilhørighet på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og andre sosiale forskjeller. De siste årene, og spesielt etter pandemien, er frivilligheten under stadig større press. Frivilligheten skal være mest mulig fri fra politisk styring.\n\nEnig?💛

Postet:
2023-08-07 16:00:08