Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
KrF vil ha et mylder av store og små trossamfunn i landet vårt og fikk derfor kjempet gjennom en grense på at trossamfunn med 50 medlemmer kvalifiserer for støtte💛\n\nNå foreslår regjeringen en grense på minst 100 medlemmer for å få statsstøtte. Det betyr at 25 prosent av norske trossamfunn vil miste støtten❗❗\nTrossamfunnene er viktige i manges liv, og utgjør en samfunnskapende kraft som har formet det samfunnet vi har. Derfor er KrF svært skuffet over at regjeringen velger å endre på loven KrF fikk gjennomslag for da vi satt i regjering. \n\nKrF er og vil alltid være garantisten for menigheter, moskeer og bedehus sin plass i samfunnet💛🙏\n"Jeg er oppriktig bekymret for utviklingen vi ser nå."\nEnig med Ida Lindtveit Røse?

Postet:
2023-07-07 16:29:08