Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Gratulerer med sykepleierdagen💛 Sykepleiere har en nøkkelrolle i den norske helsetjenesten. \n\nAnsatte i helsevesenet i Norge har ingen lett oppgave - og skoen trykker på mange steder samtidig. Det anslås at vi vil mangle hele 54.000 sykepleiere og helsefagarbeidere i 2040. Hver femte sykepleier forlater yrket innen ti år. Dette er alvorlig, og noe alle partier må ta tak i❌\n\nKrF mener Norge trenger et sykepleierløft💪 Derfor har vi fremmet 18 forslag i Stortinget for å løfte sykepleieryrket og sikre at vi har nok helsepersonell i fremtiden!\n\nTusen takk for jobben dere gjør!💛💛

Postet:
2023-05-12 09:24:09