Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
I land der aktiv dødshjelp innføres, utvides regelverket til å gjelde flere og flere. Livet er uendelig mye verdt i kraft av seg selv. Samfunnet bør fremme livshjelp, ikke dødshjelp💛\n\nKrF mener svaret til mennesker med store lidelser ikke skal være dødshjelp, men et samfunn som stiller nok ressurser til disposisjon for å lindre fysisk og psykisk smerte. Et samfunn som står opp for og viser omsorg for alle mennesker – uansett hvilken situasjon de er i💛\n\nKrF frykter at å innføre aktiv dødshjelp vil være med på å legge et press på noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt. At mennesker velger å gjøre det på grunn av en frykt for å være en byrde for samfunnet, eller en belastning for sine nærmeste.\n\nMed aktiv dødshjelp må man trekke opp en grense for når er et menneske sykt nok til å kunne avslutte livet. Da begynner vi å gradere verdien av livene til folk. Jeg vil ikke at vi som samfunn skal bestemme når et liv er verdt å leve eller ikke, sier Ida Lindtveit Røse💛 KrF vil ikke ha et samfunn der syke skal ønske å avslutte livet, fordi de føler seg som en byrde eller belastning. Alle mennesker er like mye verdt, hele livet.\n\nEnig med Ida Lindtveit Røse?

Postet:
2023-06-29 15:32:27